2020 PolFEL workshop - 21.01.2020

Polski laser na swobodnych elektronach PolFEL jest obecnie budowany w NCBJ w Świerku. Za około trzy lata zostanie udostępniony naukowcom: biologom biofizykom i innym specjalistom w Polsce i w Europie.

Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą. Precyzja takich testów nie jest dostępna innymi metodami.