Menu odnośników dodatkowych

Trzy nowe granty w konkursie OPUS

Trzech naukowców z Departamentu Badań Podstawowych NCBJ uzyskało granty w 19 edycji konkursu NCN OPUS. Zaakceptowane projekty dotyczą procesu formowania się gwiazd w zderzających się galaktykach, poszukiwania ciemnej materii poprzez analizę rozbłysków w atmosferze oraz badania struktury nukleonu w ramach współpracy COMPASS. ----

Mikrosfery za Świerka pomagają chorym na raka wątroby

Pojemniki typu MARIA zostały wymyślone w ramach współpracy NCBJ z niderlandzką firmą medyczną Quirem do napromieniania w reaktorze mikrosfer zawierających holm (165 -> 166). Dzięki swemu kształtowi pojemniki zapewniają dobre chłodzenie materiału co pozwala na napromieniowywanie mikrosfer neutronami bez ryzyka sklejenia ich lub zdeformowania.
Reaktor MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer zawierających radioaktywny holm, które są stosowane w terapii nowotworów wątroby. Technologia opracowana w NCBJ na zlecenie firmy Quirem Medical – globalnego producenta mikrosfer teraperutycznych QuiremSpheres – służy pacjentom w kilkunastu wyspecjalizowanych klinikach w Europie. ----

Projekt OneNet: jedna infrastruktura sieci elektrycznej dla Europy

Projekt „OneNet” ma na celu sprostanie wyzwaniom stawianym Operatorom Sieci Przesyłowych (OSP), Operatorom Sieci Dystrybucji (OSD) i konsumentom na europejskim rynku energii elektrycznej. Konsorcjum realizatorów liczy ponad 70 podmiotów. Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych NCBJ opracuje algorytm optymalizacyjny koordynacji OSP-OSD w polskim demonstratorze. ----

Ech, ten radon!

Kilka lat temu jedna z organizacji ogłosiła 7 listopada „Europejskim dniem radonu”. Profesor Ludwik Dobrzyński przygotował komentarz ekspercki na temat obaw co do skutków zdrowotnych obecności niewielkich ilości radonu w środowisku. Bo czy rzeczywiście mamy się czego bać? ----

Druga fala epidemii - dbajmy o siebie i kolegów

Rozwój epidemii koronawirusa zmusza nas wszystkich do jeszcze większej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo w naszym otoczeniu. To od codziennych decyzji nas wszystkich zależy, jak bardzo epidemia wpłynie na funkcjonowanie naszego wspólnego miejsca pracy. ----

LIGO i Virgo udostępniają nowy katalog obserwacji fal grawitacyjnych

Zbiór mas dla szerokiej gamy zwartych obiektów. Grafika przedstawia czarne dziury (niebieskie) i gwiazdy neutronowe (pomarańczowe) oraz obiekty o nieokreślonej naturze (szare), wykryte za pomocą obserwacji fal grawitacyjnych. Każda koalescencja zwartego układu podwójnego odpowiada trzem zwartym obiektom: dwóm łączącym się obiektom i końcowej pozostałości po połączeniu (Źródło: LIGO Virgo Collaboration / Frank Elavsky, Aaron Geller / Northwestern).
Kolaboracje LIGO i Virgo zaprezentowały dziś nowy katalog GWTC-2 obserwacji fal grawitacyjnych z okresu od kwietnia do października 2019 r. czyli pierwszej części kampanii obserwacyjnej O3 (O3a). Zbiór zawiera w sumie 39 zdarzeń. Jednocześnie opublikowano nowe prace badawcze, a także obszerne popularne podsumowania ich wyników. ----

3 Polsko-Japońskie Seminarium HTGR - podsumowanie

W tym roku Polsko-Japońskie Seminarium poświęcone technologiom reaktorów wysokotemperaturowych odbyło się w trybie zdalnym, tak jak większość tego typu wydarzeń. Organizatorzy tego udanego przedsięwzięcia przygotowali krótkie podsumowanie i zaproszenie do uczestnictwa w kolejnej edycji. ----

Tak powstaje cyklotron projektu CERAD

(foto: IBA)
Trwają prace nad cyklotronem, który już niebawem stanie w murach Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Belgijska firma IBA (Ion Beam Applications S.A.) konstruuje urządzenie przyśpieszające protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do 15 MeV. ----

Bezpieczna praca reaktora MARIA potwierdzona

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zatwierdził raport z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR, z ang. Periodic Safety Review) reaktora badawczego MARIA. Zakończona właśnie ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA była pierwszym takim przeglądem w historii eksploatacji tego obiektu. ----

Nowy film prezentujący OR POLATOM jest już dostępny

W Świerku od 60 lat produkowane są radioizotopy, a na ich bazie radiofarmaceutyki. Zajmuje się tym nasz Ośrodek Radioizotopów POLATOM eksportujący produkty do ok. 80 krajów na wszystkich kontynentach. Przygotowany na zlecenie NCBJ film pokazuje dzisiejszą produkcję i laboratoria POLATOMu.  ----

Strony