Menu odnośników dodatkowych

Podpisanie kolejnego kontraktu w ramach współpracy badawczej w zakresie wykonania projektu podstawowego reaktora badawczego HTGR

Dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek podpisuje kontrakt na dostarczenie elementów projektu podstawowego reaktora badawczego HTGR
29 marca 2023 r. prof. Krzysztof Kurek podpisał drugi kontrakt dotyczący przekazania z Japonii kolejnych elementów projektu podstawowego reaktora badawczego HTGR. Dokumentacja zostanie przekazana do NCBJ przez Japońską Agencję Energii Atomowej do końca marca 2024 r. ----

Praca naukowców OR POLATOM w specjalnym wydaniu czasopisma Molecules

Korpus elektromagnesu cyklotronu powstającego w ramach projektu CERAD, dzięki któremu możliwa będzie produkcja nowych, unikalnych radioizotopów (foto: IBA)
Użycie radiofarmaceutyków bazujących na izotopach metali zyskuje na znaczeniu dzięki doskonaleniu metod ich wytwarzania. Artykuł naukowców OR POLATOM, dotyczący przeglądu możliwości produkcyjnych radioizotopu miedzi-67, trafił do właśnie opublikowanego, specjalnego wydania międzynarodowego czasopisma „Molecules”. ----

Organizowanie europejskiej społeczności badań materiałów jądrowych

Próbka w Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ
NCBJ uczestniczy w europejskim projekcie ORIENT-NM. Celem projektu jest zbadanie możliwości i krytyczna ocena wartości dodanej, która by wynikała z ustanowienia współfinansowanego europejskiego partnerstwa (CEP) w celu wsparcia rozwoju skoordynowanego europejskiego programu badań i innowacji w zakresie materiałów jądrowych.  ----

Obiecujący kandydat na materiał do zadań ekstremalnych

Przygotowania do badań nanomechanicznych po implantacji jonowej z użyciem urządzenia NanoTest Vantage w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. (Źródło: NCBJ)
Poszukiwanie materiałów zachowujących wysokie parametry mechaniczne w środowisku wnętrza wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Najnowsze badania naukowców z ośrodka jądrowego w Świerku pozwalają przypuszczać, że materiał zdolny wytrzymać tak ekstremalne warunki pracy może się kryć wśród stopów, których podstawowymi składnikami są nikiel i żelazo. ----

Nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za pracę doktorską dotyczącą reaktora dwupłynowego

Uproszczony schemat przepływu w jednostce z reaktorem DFRm. Źródło: J. Sierchuła "Determination of the liquid eutectic metal fuel Dual Fluid Reactor design"
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ogłosiło wyniki najnowszej edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe. Drugie miejsce w kategorii prac doktorskich zajął dr inż. Jakub Sierchuła z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ, za pracę dotyczącą reaktorów dwupłynowych. ----

Konstruktorzy eksperymentalnych sond termostatycznych nagrodzeni odznaką honorową

Sonda MAKARONI na stanowisku eksperymentalnym
Badania materiałów, jakie mają być używane w przyszłych reaktorach wysokotemperaturowych, czy instalacjach termojądrowych wymagają specjalnych sond, w których podczas napromieniania panują ściśle określone warunki. Zespół pracowników reaktora MARIA zaprojektował i skonstruował już kilka sond tego typu, w których napromieniano próbki materiałowe. Dokonania konstruktorów nagrodzono właśnie odznaką honorową "Za Zasługi dla Wynalazczości". ----

Wyróżnienia Rady Naukowej NCBJ za osiągnięcia naukowe i badawczo-techniczne w roku 2022

dr Renata Ratajczak podczas prezentacji wyróżnionych osiągnięć
8 marca, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej NCBJ, zostały zaprezentowane i nagrodzone osiągnięcia pracowników Instytutu, w kategoriach: naukowe, badawczo-techniczne i popularyzatorskie, dokonane w 2022 roku. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej! ----

Przemysł drzewny może zyskać na implantacji jonów

Fot. 2. Zdjęcie mikroskopowe obrazujące różnice w zużyciu między zębem niezmodyfikowanej piły tarczowej (na górze) a zębem piły udoskonalonym w NCBJ za pomocą implantacji jonów (na dole). Ciemniejsze obszary na zębie zmodyfikowanym to odtwarzające się struktury amorficznego węgla. Zdjęcie w kolorach sztucznych. (Źródło: NCBJ/PORTA)
Zróżnicowany kształt zębów współczesnych tarcz tnących utrudnia modyfikowanie ich powierzchni czynnych. W testach przemysłowych naukowcy i inżynierowie z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wykazali, że nawet narzędzia o tak skomplikowanej geometrii można z powodzeniem doskonalić za pomocą implantacji jonów azotu. Co więcej, podczas pracy z materiałami drewnopochodnymi zmodyfikowane powierzchnie tnące okazują się nabierać interesujących właściwości. ----

AstroCeNT zaprasza na spotkanie z laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki

W dniu 22 lutego 2023 dwaj laureaci Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, Prof. Barry C. Barish oraz Prof. Arthur B. McDonald, wygłoszą w Warszawie wykłady publiczne. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCeNT prowadzona przez polskiego fizyka prof. Leszka Roszkowskiego. ----

Nieporządek w metalicznych stopach fascynuje świat

Perfekcja nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku materiałów pewne stochastyczne zaburzenia budowy wewnętrznej mogą korzystnie wpływać na ich właściwości mechaniczne. Artykuły dotyczące roli takiego nieporządku w strukturze atomowej stopów, powstające w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku w zespole prof. Stefanosa Papanikolaou, budzą zainteresowanie naukowców z całego świata. ----

Strony