Menu odnośników dodatkowych

Warto sprawdzić, czy promieniowanie może pomóc chorym na COVID-19

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, jeden z najwybitniejszych znawców tematyki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy, przekonuje w swoim tekście, że małe dawki promieniowania być może mogłyby pobudzić reakcje obronne organizmu zaatakowanego przez koronavirusa. Ekspert wyjaśnia na czym mogłaby polegać pomoc immunologiczna promieniowania.  ----

Gadolin otwiera nowe możliwości badawcze Super-Kamiokande

Dziś w Japonii międzynarodowy zespół naukowców współpracujących przy eksperymencie Super-Kamiokande (SK) ogłosił zakończenie modernizacji ogromnego detektora neutrin otwierającej zupełnie nowe możliwości badawcze. Fizycy – w tym także z Polski i z NCBJ - będą mogli badać m.in. sygnały neutrinowe pochodzace z wybuchów supernowych zachodzących w odległej przeszłości. ----

FASER pozwoli sprawdzić czy dochodzi do anomalnych rozpadów kaonów

Detektor eksperymentu KOTO. Copyright J-PARC KOTO experiment
Eksperyment FASER zaproponowany do przeprowadzenia przy LHC przez kilku naukowców, w tym dra Sebastiana Trojanowskiego (NCBJ), będzie w stanie potwierdzić anomalię KOTO, jeśli ta jest rzeczywiście śladem nowej fizyki. Tak twierdzą autorzy najnowszej pracy opublikowanej w Physical Review D. ----

Diamentowy Grant dla studenta FUW na badania w NCBJ

Pan Oskar Grocholski, student Wydziału Fizyki UW został laureatem Diamentowego Grantu. Celem uhonorowanego projektu realizowanego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ jest obliczenie poprawek pętlowych w procesie produkcji dwóch fotonów w reakcji foton + proton: pγ → pγγ′, przy zastosowaniu perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej. Student i jego opiekunowie - prof. Jakub Wagner (NCBJ) i prof. Piotr Chankowski (UW) spodziewają się, że osiągnięte wyniki posłużą do udowodnienia twierdzenia o faktoryzacji w przypadku procesów produkcji dwóch cząstek i będą miały znaczenie dla analizy danych przyszłych eksperymentów. ----

Higgs coraz bardziej standardowy - CMS i Atlas donoszą o prawdopodobnych obserwacjach rozpadów Higgsa na miony

Candidate event displays of a Higgs boson decaying into two muons as recorded by CMS. (Image: CERN)
Na 40 konferencji ICHEP zespoły eksperymentów ATLAS i CMS ogłosiły nowe wyniki, które zaświadczają (na poziomie 3 sigma), że bozon Higgsa rozpada się na dwa miony. Potwierdzenie tego procesu ma kluczowe znaczenie dla fizyki fundamentalnej - po raz pierwszy wskazuje, że bozon Higgsa oddziałuje z cząstkami elementarnymi drugiej generacji. Wynik i nasz udział w jego otrzymaniu komentuje prof. Piotr Zalewski. ----

Prezes PAA i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z wizytą w Świerku

Delegacje PAA i DGOŚ w reaktorze MARIA (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
20 lipca 2020 r. gościliśmy w NCBJ Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pana Łukasza Młynarkiewicza oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pana Andrzeja Szweda-Lewandowskiego wraz ze współpracownikami. Goście zwiedzili reaktor MARIA i laboratoria Ośrodka Radioizotopów POLATOM. ----

Pierwsza wirtualna konferencja naukowa Kampusu Ochota za nami!

WKNKO - logo
W dniach 30 czerwca - 1 lipca br. odbyła się Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1) adresowana do doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wirtualne spotkanie przeprowadzono w językach polskim oraz angielskim. W konferencji wzięło udział 315 uczestników. ----

Budowa nowoczesnego kompleksu badawczego CERAD nabiera tempa

Ponad 2500 m2 powierzchni badawczej i infrastrukturalnej o wartości prawie 117 mln zł, powstaje w ośrodku jądrowym w Świerku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD. ----

Ponad 16 mln zł dla projektu DuoNen na zwiększanie skuteczności w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych.

POLATOM
Ponad 16 mln zł ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM) zostanie przeznaczonych na realizację projektu DuoNen pn.  „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”. ----

GW190814 - fale grawitacyjne pochodzące ze zlania się nietypowego układu podwójnego

Wizja artystyczna wykrytego zdarzenia. Autor: Robert Hurt (Caltech)
Detektory LIGO-Virgo zarejestrowały fale grawitacyjne ze zlania się nietypowego układu podwójnego zawierającego czarną dziurę i inny zwarty, dziewięciokrotnie lżejszy obiekt, który może być albo najlżejszą wykrytą czarną dziurą albo najcięższą zaobserwowaną gwiazdą neutronową. Tak duża asymetria masy układu pozwala na nowe, precyzyjne testy ogólnej teorii względności. W badaniach biorą udział Polacy, w tym trzech naukowców z NCBJ. ----

Strony