Menu odnośników dodatkowych

Fizyk „koloru” z NCBJ wśród najczęściej cytowanych naukowców świata

Gdy zwiększa się energia zderzeń, w protonach i neutronach gwałtownie rośnie gęstość gluonów, tu przedstawionych jako sprężynki oddziałujące między kwarkami kowalencyjnymi (duże kulki), kwarkami wirtualnymi (małe kulki) i samymi sobą. Wg hipotezy, kondensat kolorowego szkła powstaje, gdy gęstość gluonów osiągnie wartość maksymalną. (Źródło: NCBJ)
Prace dotyczące poszukiwanego od ponad 20 lat egzotycznego stanu materii – kondensatu kolorowego szkła – zapewniły dr. Guillaume'owi Beufowi, teoretykowi z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, obecność w prestiżowym rankingu Uniwersytetu Stanforda, obejmującym 2% najczęściej cytowanych naukowców świata. ----

Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” został zaakceptowany do finansowania w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki. ----

Świetlana przyszłość detektorów scyntylacyjnych

Kryształ scyntylacyjny jodku cezu domieszkowanego talem, prezentowany przez dr Zuzannę Mianowską z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. (Źródło: NCBJ)
Prawdopodobnie już za kilka lat na rynku pojawią się detektory scyntylacyjne nowej generacji, zdolne do rejestrowania promieniowania jonizującego z bardzo dobrą rozdzielczością energetyczną. Zapowiedzią zbliżającego się przełomu są wyniki najnowszych badań nad kryształami jodku cezu domieszkowanego talem, przeprowadzonych w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ. ----

Prof. Leszek Roszkowski wybrany w skład EASA

Prof. Leszek Roszkowski
Z radością informujemy, że prof. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA). EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Prof. Roszkowski jest zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ i jednocześnie kieruje międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT. ----

Dr Marcin Kardas zastępcą dyrektora NCBJ ds. innowacji i wdrożeń

Z dniem 1 stycznia 2023 r. dr Marcin Kardas objął funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych ds. innowacji i wdrożeń. Nowy dyrektor będzie odpowiadał m.in. za prace ZdAJ i PNT. Marcin Kardas jest doktorem nauk o zarządzaniu (2009, SGH), a od 2013 r. współpracuje z Wydziałem Zarządzania UW.  ----

Nowe zdjęcia dziesiątek tysięcy galaktyk udostępniono w Galaktycznym Zoo

Zdjęcie z przeglądu H20/Cosmic Dawn wybrane przez użytkownika Galaxy Zoo Talk graham_d
Dwadzieścia tysięcy wysokiej jakości zdjęć z przeglądu nieba Hawaii Two-0 (H20)/Cosmic Dawn zostało udostępnionych publicznie w najpopularniejszym projekcie nauki obywatelskiej Galaktyczne Zoo. W ramach tego projektu, każdy chętny może zostać naukowcem i pomóc astronomom w klasyfikacji zdjęć z teleskopu Subaru. ----

LHCb: Udoskonalone pomiary uniwersalności leptonów wykazują zgodność z Modelem Standardowym

Porównanie wyników eksperymentalnych i przewidywań SM
20 grudnia na seminarium w CERN zespół LHCb Collaboration zaprezentował nowe testy uniwersalności leptonów, jednej z podstawowych zasad Modelu Standardowego (SM) fizyki cząstek elementarnych. Zasada ta stwierdza, że ​​SM traktuje trzy naładowane leptony (elektrony, miony i taony) identycznie, z wyjątkiem różnic wynikających z ich różnych mas. Wyniki są zgodne z SM. Ważny rezultat komentują naukowcy z Zakładu Fizyki Teoretycznej. ----

Badania potwierdzają: w Polsce wylądował gość z kosmosu

Meteoryt spod Antonina tuż po znalezieniu. (Foto: K. Kmieciak)
Nie każdy kamień leżący przy drodze ma ziemskie korzenie. Niepozorne znalezisko z okolic wielkopolskiego Antonina okazało się fragmentem świeżego meteorytu, poszukiwanego od momentu sfilmowania jego spadku latem 2021 roku. Jednoznacznych dowodów na kosmiczny rodowód odłamka dostarczyły pomiary radioizotopowe przeprowadzone w NCBJ. ----

Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

Sześć jednostek naukowych utworzyło Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Cele Konsorcjum, w skład którego weszło także NCBJ, to współdziałanie i koordynacja badań, kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, a także promujących wiedzę na temat ochrony radiologicznej. ----

Krople kwantowe - egzotyczne, ale coraz lepiej rozumiane

Kwantowe krople gazowego kondensatu Bosego-Einsteina mają stałą gęstość i wyraźne granice, podobnie jak widoczne na zdjęciu krople wody. (Źródło: Pixabay)
Kondensaty Bosego-Einsteina pojawiają się w gazach schłodzonych do ultraniskich temperatur. Od kilku lat wiadomo, że mogą się w nich formować krople kwantowe, niezwykłe obiekty wykazujące cechy zarówno gazów, jak i cieczy. Fizycy z kilku warszawskich instytucji połączyli siły, aby dokładniej opisać ich zachowanie. ----

Strony