Menu odnośników dodatkowych

FASER – nowy eksperyment LHC z mocnym naszym akcentem

    W CERN powstanie kolejny eksperyment przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Jednym z jego pomysłodawców jest Polak, dr Sebastian Trojanowski z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. FASER – bo tak ma nazywać się nowa instalacja – będzie multidetektorem przeznaczonym do poszukiwania długożyciowych cząstek powstających w zderzeniach LHC i mogących być sygnałem istnienia hipotetycznej ciemnej materii. ----

Hoża to już historia

Hoża i Pasteura (foto: Marek Pawłowski /NCBJ)
Ostatni profesorowie wynieśli ostatnie biurka z pawilonu przy ul. Hożej 69. Teraz nasze warszawskie zakłady będą się mieściły przy ul. Pasteura 7 na Kampusie Ochota. Konkretnie na drugim, czwartym i piątym piętrze budynku dzielonego z Wydziałem Fizyki i innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego. ----

Wykop pod fundamenty laboratorium CERAD czeka na pierwszy beton

Wykop pod fundamenty CERAD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Całość inwestycji powinna być ukończona w 2021 roku. ----

NCN: Ponad 6 mln zł na granty dla naukowców z Departamentu Badań Podstawowych

logo NCN
Ogłoszono wyniki najnowszych konkursów Narodowego Centrum Nauki MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. Grant HARMONIA otrzyma pani prof. Agnieszka Pollo na projekt VIPERS i dalej ... Granty SONATA BIS trafią do pani prof. Justyny Łagody (Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin ... T2K) oraz dr Katarzyny Małek (projekt ASTROdust ...) i dra Przemysława Małkiewicza (na badania nad kwantowym pochodzeniem ekspansji kosmologicznej i pierwotnych struktur). ----

Sowa została zaprezentowana potencjalnym użytkownikom

Sowa (foto: NCBJ)
13 lutego w Parku Naukowo-Technologicznym Świerk odbyła się prezentacja relokowalnego systemu skanowania pojazdów Sowa opracowanego w NCBJ. Gośćmi prezentacji byli dziennikarze oraz przedstawiciele służb celnych, a także potencjalni dystrybutorzy. Sowa to pierwsza na świecie konstrukcja relokowalnego systemu prześwietlania rentgenowskiego pojazdów, która zapewnia bezpieczeństwo, szybkość procesu inspekcji i jego dużą dokładność. ----

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które są prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”. Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2019 roku. ----

Symulacja cyberataku na potrzeby szkoleń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

foto: Marek Pawłowski / NCBJ
Laboratorium cyberbezpieczeństwa CyberLab w Świerku rozwija swoją działalność badawczą i współpracę międzynarodową. Pod koniec zeszłego roku w laboratorium zostały wygenerowane przykłady ruchu sieciowego odbywającego się podczas ataku cybernetycznego na sieć przemysłową. Dane te posłużą do szkolenia ekspertów bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i niedawno zostały włączone do pakietu materiałów szkoleniowych Agencji. ----

Umowa NCBJ: Badania technologii jądrowych wspólnie z Japończykami

prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisująi umowę o wymianie akademickiej (foto: NCBJ)
28 stycznia prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisali umowę o wymianie akademickiej pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Umowę podpisano w czasie odbywającego się w Warszawie polsko-japońskiego seminarium poświęconego technologii reaktorów wysokotemperaturowych. ----

POLAR donosi o zagadkowej polaryzacji kosmicznych błysków gamma

Start rakiety wynoszącej detektor POLAR (foto Dominik Rybka / NCBJ)
Detektor POLAR został uruchomiony we wrześniu 2016 r. na pokładzie chińskiego laboratorium kosmicznego Tiangong-2. Naukowcy opublikowali właśnie pierwsze wyniki naukowe w czasopiśmie Nature Astronomy. POLAR jest efektem współpracy pomiędzy Szwajcarią (Uniwersytet w Genewie i Paul Scherrer Institut), Polską (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) i Chinami. ----

Zainaugurowano studia doktoranckie reaktorów czwartej generacji

Inauguracja PHD4GEN (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
11 stycznia w Świerku zainaugurowano uroczyście nowe studia doktoranckie PHD4GEN poświęcone najnowszym technologiom reaktorów jądrowych. Dla 11 studentów z czterech krajów przewidziano cykl 15 wykładów prowadzonych przez międzynarodowy zespół specjalistów, wyjazdy studyjne, konferencje ... i wysokie stypendia. ----

Strony