Menu odnośników dodatkowych

Sześć habilitacji w pół roku. Tak trzymać!

Tolga Altinoluk, Michał Bluj, Katarzyna Małek, Jacek Rzadkiewicz, Jakub Wagner i Paweł Ziń to sześcioro nowych doktorów habilitowanych w NCBJ, którzy stopień doktora habilitowanego uzyskali w pierwszej połowie 2020 roku. Pracują oni w Departamencie Badań Podstawowych i w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych. ----

Fizycy cząstek aktualizują strategię dla przyszłości tej dziedziny nauki w Europie

19 czerwca b.r. Rada CERN jednogłośne przyjęła aktualizację strategii dotyczącej przyszłości fizyki cząstek elementarnych w Europie w kontekście światowym. Przyjęte rekomendacje kładą szczególny nacisk na naukowy, ekonomiczny walor fizyki cząstek oraz związany z nią kapitał ludzki. ----

Prof. Renata Mikołajczak została przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

dr hab. inż. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Farmakopea Europejska jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Pani prof. Mikołajczak pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków. Jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja powierzyła tak odpowiedzialne zadanie. ----

Doktorat z przepływów w reaktorach wrzących

Nasi naukowcy interesują się także wieloma typami reaktorów jądrowych wykorzystywanych na świecie jako źródła energii. Dr inż. Michał Spirzewski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ poświęcił swoją właśnie obronioną pracę doktorską zjawiskom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo i efektywność pracy Wrzących Reaktorów Wodnych (BWR). W swoich badaniach wykorzystał m.in. stworzony przez siebie kod komputerowy DARIA. ----

NCBJ trzecią instytucją w Polsce w rankingu Nature Index

Jesteśmy trzeci w Polsce w rankingu Nature Index za okres 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r. W rankingu tym punkt jest przypisany, jeśli jeden lub więcej autorów artykułu badawczego pochodzi z danej instytucji. W obliczeniach brane są pod uwagę najbardziej wpływowe czasopisma naukowe na świecie. ----

Inauguracja superszybkiego łącza do Hamburga

Szybkie połączenie internetowe pozwalające na przesyłanie danych naukowych z prędkością 100 Gb/s działa już pomiędzy centrum badawczym DESY w Hamburgu, a Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Pełną funkcjonalność połączenia zademonstrowano 12 czerwca podczas uroczystości z udziałem wiceministrów nauki Niemiec i Polski, która odbyła się jednocześnie po obu stronach łącza. ----

Czy aktywność Słońca ma wpływ na awarie energetycznych linii przesyłowych?

foto: pixabay
Zespół polskich naukowców z udziałem dr Anny Wawrzynczak-Szaban (UZ3@NCBJ) przeanalizował awarie energetycznych linii przesyłowych, które mogą mieć związek ze zjawiskami pogody kosmicznej. Badacze pokazują, że liczba awarii jest skorelowana z fazami cyklu słonecznego. Pracę opublikowało czasopismo Energies.   ----

Nie wszyscy wiedzą, że CIŚ w nocy świeci

Mural CIŚ w nocy (foto: NCBJ)
Budynek otwartego w 2014 r. Centrum Informatycznego Świerk został ozdobiony okazałym muralem. Ponieważ instytut pracuje przede wszystkim w dzień, to zapewne wielu pracowników nawet nie wie, że do wykonania malowidła użyte zostały farby luminescencyjne. Autor dzieła, pan Olaf Cirut przygotowuje się do wykonania kolejnego dzieła w Ostrzeszowie. ----

Online High Temperature Hot Reactors School

Rozpoczęła się międzynarodowa Letnia Szkoła Reaktorów Wysokotemperaturowych organizowana przez NCBJ w ramach programu kształcenia doktorantów PHD4GEN. Odbywa się ona w trybie zdalnym. Przemówienie powitalne adresowane do jej wykładowców i uczestników wygłosił profesor Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. ----

PRELUDIUM BIS: Jak zaobserwować łamanie symetrii CP w rozpadach hiperonów - Oferta dla kandydatów na studia doktorskie

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Dr hab. Andrzej Kupść z Zakładu Wysokich Energii NCBJ - autor projektu, który uzyskał finansowanie w konkursie - proponuje przyszłym doktorantom pracę nad problemem łamania sypertii CP w ramach nowego podejścia opublikowanego niedawno w czasopiśmie Nature. ----

Strony