Menu odnośników dodatkowych

MoU na temat współpracy NCBJ-KAERI

Reaktor MARIA zimą
NCBJ i Koreański Instytut Badań Energii Atomowej (KAERI) podpisały protokół ustaleń dotyczący obszarów możliwej współpracy pomiędzy partnerami. Obejmują one m.in. wymianę danych technicznych, wymianę naukową, wspólne prace B+R i wykorzystanie koreańskich zasobów badawczych. ----

Druk 3D może pomóc przy produkcji cennych radiofarmaceutyków

Zasobnik do napromieniania umieszczany w rdzeniu reaktora MARIA
Radioizotopy o zasadniczym znaczeniu dla współczesnej diagnostyki, takie jak molibden-99, są wytwarzane w zaledwie kilku badawczych reaktorach jądrowych na świecie. W procesie produkcji molibdenu kluczową rolę odgrywają płaskie, cienkie tarcze uranowe. Europejski patent, właśnie przyznany naukowcom z NCBJ, może tę produkcję zoptymalizować dzięki tarczom wykonanym z użyciem druku przestrzennego. ----

Porozumienia w Tokio – kolejny etap współpracy japońsko-polskiej w obszarze technologii reaktorów wysokotemperaturowych

Krzysztof Kurek i Koguchi Masanori po podpisaniu porozumienia NCBJ-JAEA
Prezes Japońskiej Agencji Energii Atomowej (JAEA) oraz Dyrektor NCBJ podpisali w dniu dzisiejszym Porozumienie Wdrażające dotyczące współpracy instytucji w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem. Jednocześnie została podpisana umowa o zakupie przez NCBJ elementów dokumentacji projektu podstawowego reaktora badawczego HTGR, który miałby zostać zainstalowany w Polsce. ----

Postępy i przyszłość programu badawczego neutrin w LHC

Instalacja detektora eksperymentu FASER w tunelu LHC. Źródło: CERN
Program obecnego cyklu LHC obejmie pomiary wysokoenergetycznych neutrin, badania nad naturą oddziaływań spajających jądra atomowe oraz poszukiwanie śladów tzw. nowej fizyki. W dniach 15–16 listopada podczas 5. międzynarodowego spotkania wstępnie podsumowano działanie nowych detektorów FASER i SND@LHC oraz omówiono plany budowy nowych instalacji. ----

Park Naukowo-Technologiczny Świerk uzyskał akredytację mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

IOB-y wspierają przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, w kontaktach pomiędzy nauką i biznesem. Zajmują się doradztwem i badaniem potrzeb przedsiębiorstwa. Oferują pomoc podczas aplikowania do programów (związanych m.in. z transferem technologii) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. PNT uzyskał akredytację na dwa lata. ----

Jak elektronika radzi sobie z promieniowaniem jonizującym?

Układ napromieniania próbek jonami ksenonu
Niezbędne w większości gałęzi fizyki systemy detekcyjne oparte są w dużej mierze na układach elektronicznych. Wiele z takich układów pracuje w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, dlatego ciągle prowadzone są badania, m.in. nad półprzewodnikami, scyntylatorami, czy fotopowielaczami, w celu lepszego zrozumienia ich zachowania w takim środowisku. ----

Akcelerator typu FLASH: nowa metoda walki z rakiem

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. Julian Malicki, dyrektor WCO i prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ (na zdjęciu od lewej)
W Wielkopolskim Centrum Onkologii zaprezentowano dwa projekty realizowane wspólnie z NCBJ, a finansowane ze środków na naukę Województwa Wielkopolskiego. Zupełnie nowym rozwiązaniem jest akcelerator elektronów typu FLASH wysyłający mikrosekundowe impulsy terapeutyczne o mocy dawki kilkudziesieciu grejów na sekundę. W przyszłym roku rozpoczną się badania przedkliniczne z wykorzystaniem tego urządzenia. ----

Mikrosfery „na miarę” szansą na skuteczniejsze ratowanie wątroby

Mikrosfery Y2O3 przygotowane metodą sol-gel umieszczono w kwarcowej kapilarze. Pokazano pojedynczą mikrosferę Y2O3 przygotowaną metodą sol-gel, powiększenie 150x.
Za kilka lat wśród środków do walki z nowotworami wątroby mogą się znaleźć mikrosfery żelowe z tlenku itru, wytwarzane w NCBJ. Wyniki najnowszych badań nad oddziaływaniem nowych mikrosfer na materiał biologiczny okazują się obiecujące. Jeśli dalsze testy je potwierdzą, w przyszłości mikrosfery będzie można wytwarzać szybko i tanio, precyzyjnie dopasowując ich cechy do potrzeb konkretnego pacjenta. ----

Dr Karol Kozioł zdobywcą grantu NCN MINIATURA 6

Dr Karol Kozioł z Zakładu Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ, uzyskał grant NCN w konkursie MINIATURA 6 na realizację pojedynczych działań naukowych. Badania dr. Kozioła dotyczą naruszania parzystości oraz efektów elektrodynamiki kwantowej w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego. ----

Wyścigi fotonów pod lupą grawitacji

Fotony przemierzają Wszechświat z niezmienną prędkością. Tylko czy zawsze wszystkie z tą samą? Aby sprawdzić, czy potencjalne efekty kwantowej grawitacji nie wpływają na prędkości fotonów o bardzo dużych energiach, polsko-chiński zespół naukowców zaprzągł do pracy dwa spektakularne zjawiska kosmiczne: soczewki grawitacyjne i wybuchy promieniowania gamma. ----

Strony