Śp. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot

11 lutego 2020 zmarł prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot.

W latach 1950-1951 lekarz wojskowy w Krośnie Odrzańskim. Od 1955 roku związany z Instytutem Badań Jądrowych w Warszawie, gdzie od 1958 roku kierował Pracownią Metabolizmu Radionuklidów.

W latach 1970-1978 aktywny członek i kierownik międzynarodowych projektów badawczych Zrzeszenia Laboratoriów Europejskich do Badań Późnych Skutków Promieniowania (EULEP).

W latach 1983-1990 kiereował Zakładem Radiobiologii i Ochrony Zdrowia w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej.

W latach 1990-2002 był kierownikiem Samodzielnego Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności przy IChTJ.

Autor ponad 30 publikacji naukowych i promotor wielu prac doktorskich. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (1967).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1972),

Medalem Zasłużony dla Energetyki Jądrowej (1978),

Medalem Narodowym Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (2001).

----------------------------------------------------------------

Pogrzeb odbędzie się 21 lutego (piątek) 2020 roku.
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 13.00 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 14, po czym nastąpi złożenie prochów do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.