PRACE-LAB 2

PRACE-LAB2

Narodowe Centrum Badań Jądrowych przystąpiło w 2020 roku jako członek konsorcjum do realizacji projektu „PRACE-LAB 2 Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”. Umowa została podpisana w grudniu 2019 roku i dotyczy dofinansowania Projektu POIR. 04.02.00–00-C003/19-00 w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu NCBJ dokona nabycia aparatury badawczej HPC (High Performance Computing), tj. systemu przetwarzania opartego o specjalizowane jednostki przetwarzania oraz przeprowadzi szereg prac rozwojowych obejmujących tworzenie systemów i usług, które udostępnione zostaną na infrastrukturze PRACE-LAB2 po zakończeniu realizacji projektu.

Głównym celem projektu PRACE-LAB2, jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych mających zastosowanie w analityce dużych wolumenów danych, wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum jednostek naukowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komputerów dużej mocy:

  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Gdańska CI TASK
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Więcej o projekcie PRACE-LAB2 można przeczytać na stronie:

http://prace-lab2.pl

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: