Aktualności BP2 2015

Aktualności

Strona Zakładu Fizyki Teoretycznej na facebook-u : http://www.facebook.com/TeoriaNCBJ/

Seminarium sprawozdawczo odbiorcze BP2 za rok 2015 odbyło się 2 grudnia. Spośród prac opublikowanych w mijającym roku przez pracowników Zakładu wyróżnione zostało pięć tytułów:

 • Michal P. Heller and Michał Spaliński
  Hydrodynamics Beyond the Gradient Expansion: Resurgence and Resummation
  Phys. Rev. Lett. 115, 072501
   
 • P. Jachimowicz, M. Kowal, and J. Skalski
  Candidates for long-lived high-K ground states in superheavy nuclei
  Phys. Rev. C 92, 044306
   

 

Pierwsza z wymienionych pozycji została zgłoszona do wyróżnienia na poziomie instytutu.
Komisja wyróżniła także "kluczowy wkład prof. Leszka Roszkowskiego w organizację konferencji COSMO-15" jako osiągnięcie organizacyjne.
Prezentacja kierownika Zakładu podsumowująca całą naszą działalność w 2015 roku dostępna jest na dole strony jako załącznik.