Dr William Pearson zdobywcą stypendium dla wybitnych młodych naukowców

dr William James Pearson

Dr William James Pearson z Zakładu Astrofizyki NCBJ otrzymał jedno z tegorocznych stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Dr Pearson jest jednym z trzech młodych uczonych nagrodzonych stypendiami w kategorii astronomia.

Laureat tak opisuje swoje dotychczasowe dokonania i plany naukowe na przyszłość:

Moja praca skupia się na badaniu procesów towarzyszących formowaniu się i ewolucji galaktyk z zastosowaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego. W czasie mojej dotychczasowej kariery naukowej udoskonaliłem narzędzie XID+ umożliwiające rozdzielenie zlanych obiektów obserwowanych w dalekiej podczerwieni. Zwiększyłem jego wydajność i czułość co pozwoliło mi na pracę na danych o bardzo niskiej jasności, powszechnie występujących w najnowocześniejszych i najbardziej czułych obserwacjach nieba.

Ponadto byłem pierwszą osobą, która wykorzystała algorytmy głębokiego uczenia maszynowego do identyfikacji zlewających się galaktyk. Byłem też pierwszą osobą, która wykorzystała symulowane katalogi galaktyk zlewających się do wytrenowania algorytmu głębokiego uczenia i z sukcesem zastosowała tak wytrenowany algorytm na danych obserwacyjnych. Jako pierwszy zbadałem również zależności pomiędzy masą galaktyk, a tempem tworzenia się gwiazd w najszerszym zakresie przesunięć ku czerwieni.

Moja aktualna praca badawcza jest kontynuacją powyższych tematów. Obecnie trenuję algorytm głębokiego uczenia na katalogu symulowanych bliskich par galaktyk, aby móc określić czas, po którym te galaktyki się połączą. Tak wytrenowany algorytm zastosuję do danych obserwacyjnych dzięki czemu będę mógł po raz pierwszy śledzić zmiany tempa tworzenia się gwiazd w obserwowanych galaktykach w miarę postępu ich zlewania się.

Serdecznie gratulujemy!

dr William James Pearson