Dwie nowe Sonaty BIS w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

Dwóch naukowców z NCBJ otrzymało granty Narodowego Centrum Nauki w kolejnym, 11. już konkursie Sonata BIS. Dr Sebastian Trojanowski przedstawił projekt zatytułowany "Badanie lekkich cząstek ciemnego sektora Wszechświata". Drugi nagrodzony projekt został zgłoszony przez dr. Andrzeja Hryczuka. Nosi on tytuł "Ciemna materia i bariogeneza w wieloskładnikowych ciemnych sektorach oraz rozszerzonych modelach kosmologicznych".

Dr Trojanowski tak opisuje zadania badawcze swojego projektu:

"Wyjątkowy nacisk w projekcie zostanie położony na możliwe przyszłe rozszerzenia nowo powstałego programu poszukiwań lekkich nowych cząstek w kierunku do przodu w LHC. Program ten został zainicjowany poprzez niedawne zaaprobowanie eksperymentu FASER (ang. ForwArd Search ExpeRiment) z wydatnym udziałem kierownika obecnego projektu badawczego. Wnikliwe studium możliwych dalszych perspektyw takich badań, które zostanie przeprowadzone w projekcie, będzie stanowić istotny przyczynek do pełnego zrozumienia potencjału odkrywczego LHC w kolejnych latach prac zderzacza. W ramach projektu istotne znaczenie będzie też miała dynamicznie rozwijająca się dziedzina poszukiwań dowodów na istnienie nowych lekkich cząstek w obecnie obserwowanych zjawiskach astrofizycznych oraz w analizach kosmologicznych wczesnego Wszechświata. Zagadnienia te są jednymi z najbardziej obiecujących kierunków prac naukowych w tym obszarze fizyki."

Pełny opis można znaleźć pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15po...

 

Zagadkom związanym z ciemną materią poświęcony jest też projekt dr. Hryczuka. Autor tak opisuje swoje zamierzenia:

"Projekt za główny cel stawia sobie rozwinięcie metod teoretycznych i numerycznych potrzebnych do pogłębienia zrozumienia powyższych zagadnień. W szczególności poprzez dokładne studia nad powiązaniami pomiędzy tymi dwoma procesami: produkcją ciemnej materii a bariogenezą. Ponadto, badane będą efekty pojawiające się w bardziej realistycznych, wieloskładnikowych teoriach opisujących ciemną materię, oraz efekty nierównowagowe we Wczesnym Wszechświecie. Pozwoli to na lepsze zrozumienie jej historii i własności. Zostanie zastosowane niedawno utworzone podejście oparte na w pełni numerycznym rozwiązywaniu równania Boltzmanna dla funkcji rozkładu w przestrzeni fazowej dla ciemnej materii. Umożliwi to dokładne studia nad wpływem odejścia od równowagi termicznej, dla różnych typów oddziaływań i procesów zachodzących w plazmie Wczesnego Wszechświata."

Pełny opis przeczytać można pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15po...