NCBJ jednym z partnerów europejskiego projektu PRISMAP dedykowanego radioizotopom do celów medycznych

Logo projektu PRISMAP (Źródło: https://www.prismap.eu/mediakit/)Logo Unii Europejskiej

NCBJ bierze udział w europejskim programie produkcji izotopów medycznych PRISMAP. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie wytwarzania i badań nad radionuklidami do celów medycznych będziemy jednym z elementów tworzonego w ramach projektu węzła komunikacyjnego dla użytkowników nowych radionuklidów do diagnostyki i terapii.

Radioizotopy są od wielu lat ważnym składnikiem leków (radiofarmaceutyków), stosowanych do diagnozowania wielu schorzeń a także do ich leczenia, szczególnie do leczenia schorzeń nowotworowych. Nowe radioizotopy stanowią potencjał rozwoju tej dziedziny. Jednak niewiele ośrodków badawczych ma możliwość ich wytwarzania w odpowiedniej ilości i jakości, tak aby mogły być przydatne do zastosowań medycznych. Celem projektu PRISMAP jest zmiana tej sytuacji. Powiązanie w ramach PRISMAP wiodących europejskich instytucji badawczych działających w różnych obszarach prac nad nowymi radiofarmaceutykami przyczyni się do postępu w tej dziedzinie. Sieć współpracy obejmie ośrodki gdzie napromieniane są radioizotopy (badawcze reaktory jądrowe i akceleratory), instalacje do wydzielania i oczyszczania radioizotopów (metodami chemicznymi lub techniką separacji mas) czy wreszcie placówki badawcze, gdzie projektowane są nowe leki. Radioizotopy będą mogły docierać do tych ostatnich niezależnie od ich odległości od miejsc wytwarzania. W ten sposób projekt PRISMAP przyczyni się do stworzenia w Europie nowego standardu międzynarodowej współpracy. Konsekwencją tego ma być także zwiększenie zainteresowania ze strony przemysłu farmaceutycznego, a docelowo poprawa opieki zdrowotnej i polepszenie życia obywateli.

Prof. Renata Mikołajczak z Ośrodka Radioizotopów POLATOM tak opisuje nasze zaangażowanie w to przedsięwzięcie: „W tym projekcie NCBJ jest jednym z niewielu ośrodków, w których wytwarzane są radioizotopy do celów medycznych. Będziemy wspierać partnerów projektu udostępniając im te radioizotopy, a także nasze doświadczenie w zakresie metod znakowania radioizotopami, analitycznych badań jakościowych i badań przedklinicznych. W grupie roboczej WP4-NA1 będziemy współpracować przy opracowywaniu wymagań jakościowych dla nowych radionuklidów i radiofarmaceutyków. ”

W projekcie PRISMAP – PRoduction of high purity Isotopes by mass Separation for Medical APplication (Produkcja izotopów o wysokiej czystości do zastosowań medycznych metodą separacji mas) bierze udział 23 partnerów z 13 krajów europejskich, w tym CERN i JRC. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2025 i jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie https://old.ncbj.gov.pl/projekt-prismap, jak również na oficjalnej stronie projektu https://www.prismap.eu.

Logo projektu PRISMAP (Źródło: https://www.prismap.eu/mediakit/)
Logo Unii Europejskiej