POLAR-2 na konferencji POLSA

W dniach 23-24 listopada odbędzie się konferencja „O Lemie i kosmosie” organizowana w formule hybrydowej przez Polską Agencję Kosmiczną POLSA.  Dr Adam Zadrożny oraz mgr inż. Dominik Rybka naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, będą mówić na niej o międzynarodowym projekcie POLAR-2 i polskim wkładzie w tę misję.

Więcej informacji o konferencji i linki do transmisji można znaleźć na stronach wydarzenia: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1547-zapraszamy-na-konferenc...

Projekt POLAR-2 powstaje w ramach współpracy Chin, europejskich partnerów oraz ONZ i jest kontynuacją projektu POLAR – detektora mierzącego polaryzację rozbłysków gamma. Budowa instrumentu POLAR-2 jest wspólnym przedsięwzięciem Universite de Geneve, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Institute of High Energy Physics Chinesse Academy of Sciences. Koordynatorem polskiej grupy badawczej jest prof. dr hab. Agnieszka Pollo, kierownik Zakładu Astrofizyki NCBJ.

Wkład naszych naukowców i inżynierów w realizację przedsięwzięcia będzie znaczący. „Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest odpowiedzialne za projekt oraz budowę dwóch kluczowych elementów systemu: centralnego komputera z głównym trygerem eksperymentu oraz układu zasilania i dystrybucji niskiego napięcia” – mówi mgr inż. Dominik Rybka, koordynator zespołu inżynierów z NCBJ pracujących nad elektroniką, odpowiedzialnych za podzespoły elektroniczne. „Weźmiemy również udział w tworzeniu oprogramowania, a także analizie danych zebranych przez detektor” – dodaje dr Adam Zadrożny z Zakładu Astrofizyki NCBJ. "Tworzymy software do wspomagania lokalizacji błysków gamma, analizy danych oraz łączenia danych POLAR-2 z danymi pochodzącymi z innych instrumentów, takich jak LIGO-Virgo."

Informacje o projekcie POLAR-2 są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://old.ncbj.gov.pl/bp4-lodz/udzial-projekcie-polar

Adres strony projektu: https://www.unige.ch/dpnc/polar-2