Prof. Grzegorz Wrochna przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej

Profesor Grzegorz Wrochna od 2 czerwca będzie przez sześć miesięcy przewodniczył Komitetowi Polityki Naukowej.

Profesor Grzegorz Wrochna od 2 czerwca 2017 r. będzie przez sześć miesięcy przewodniczył Komitetowi Polityki Naukowej.

KPN jest organem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pomaga w określaniu krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące finansowania i rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej.

Profesor Grzegorz Wrochna od 2 czerwca będzie przez sześć miesięcy przewodniczył Komitetowi Polityki Naukowej.