Prof. Leszek Roszkowski wybrany w skład EASA

Prof. Leszek Roszkowski

Z radością informujemy, że prof. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA).

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Powołana w 1990 roku EASA ma na celu promowanie postępu w działalności naukowej i artystycznej w duchu wolności i poszukiwania prawdy. Jej ponad 2000 członków to naukowcy, ludzie kultury, sztuki i religii, w tym 37 noblistów (wg. strony www organizacji) i nieżyjący już papież Benedykt XVI. Wśród jej członków z Polski są prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kleiber, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Jerzy Woźnicki i prof. Andrzej Zoll.

Prof. Leszek Roszkowski jest zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ i jednocześnie kieruje międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT działającą przy Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Leszek Roszkowski