Profesor Agnieszka Pollo objęła funkcję Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo

16 października 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych. Dotychczasowa dyrektor, profesor Ewa Rondio przekazała swoje obowiązki profesor Agnieszce Pollo, astrofizyczce, która dotychczas kierowała bardzo prężnie rozwijającym się Zakładem Astrofizyki.

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo jest astrofizyczką. Skupia się na badaniach dotyczących obserwacyjnej kosmologii, statystyki wielkoskalowej struktury Wszechświata, ewolucji galaktyk, wielowymiarowej analizy danych i astroinformatyki.

Agnieszka Pollo ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora fizyki uzyskała w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w 2000 roku, a habilitację z fizyki w 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymała w 2021 roku.

W latach 2008-2011 Agnieszka Pollo pełniła funkcję zastępcy kierownika, a następnie w latach 2012-2014 była kierownikiem Samodzielnego Laboratorium Instrumentów Astrofizycznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych; od 2014 roku kierowała Zakładem Astrofizyki NCBJ. Od 2012 roku jest profesorem NCBJ. W latach 2009-2019 była także adiunktem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2019 r. profesorem tej uczelni. Od 16 października 2023 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych.

Prof. Pollo aktywnie współpracuje z naukowcami z różnych miejsc na świecie. Była członkiem komitetu sterującego projektu VIPERS. Kieruje polskim konsorcjum projektu LSST, a także współkieruje konsorcjum projektu POLAR-2. Ponadto jest obecnie członkiem Komitetu Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk oraz reprezentuje Polskę w Komitecie Użytkowników Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Badania prof. Pollo i organizowanych przez nią zespołów naukowych prowadzone w obszarze kosmologii obserwacyjnej przyczyniają się do lepszego zrozumienia Wszechświata i jego ewolucji.

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo