Projekt doktoranta Zakładu Astrofizyki NCBJ zakwalifikowany do programu „Perły Nauki”

Wizja artystyczna i zdjęcie rentgenowskie galaktyki MRK 1216 typu "red nugget". Źródło: X-ray: NASA/CXC/MTA-Eötvös University/N. Werner et al., Ilustracja: NASA/CXC/M. Weiss Została rozstrzygnięta I edycja konkursu w ramach programu „Perły Nauki”. Jednym z naukowców zakwalifikowanych do programu jest mgr Krzysztof Lisiecki, doktorant Zakładu Astrofizyki NCBJ, prowadzący badania w projekcie „W poszukiwaniu świadków wczesnego Wszechświata – badanie właściwości czerwonych nuggetów”.

Celem organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu „Perły Nauki”, jest tworzenie warunków rozwoju wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego bądź artystycznego. Pośród ogłoszonych wyników pierwszej edycji konkursu, znalazł się projekt „W poszukiwaniu świadków wczesnego Wszechświata – badanie właściwości czerwonych nuggetów”, którego kierownikiem jest mgr Krzysztof Lisiecki, doktorant Zakładu Astrofizyki NCBJ. Opiekunem naukowym mgr Lisieckiego jest dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ.

Tak badania opisuje kierownik projektu, mgr Krzysztof Lisiecki:

„W naszym projekcie stawiamy sobie za cel zbadanie właściwości ekstremalnie masywnych i małych galaktyk, nazywanych czerwonymi bryłkami (ang. red nuggets). Galaktyki te, ponieważ nie są zdolne do tworzenia nowych gwiazd, są niezwykle istotne dla współczesnych badań powstawania i ewolucji galaktyk, w szczególności galaktyk pasywnych, ponieważ podejrzewamy je o bycie zalążkami najmasywniejszych galaktyk w lokalnym Wszechświecie. Dodatkowo wiemy, że część z tych obiektów nigdy nie oddziaływała z innymi galaktykami poprzez zlanie się galaktyk, tzw. merger, przez co przetrwała nietknięta przez miliardy lat. Badania tych galaktycznych zarodków pozwalają zatem na wykorzystanie układów będących praktycznie w izolacji przez większość swojego istnienia, by odtwarzać warunki panujące we wczesnym Wszechświecie. Nasze dotychczasowe poszukiwania i analizy zaowocowały identyfikacją ponad 70 obiektów tej klasy na przesunięciu ku czerwieni z~0,7 (około 6 miliardów lat temu). Znalezione red nuggety zostały przez nas skatalogowane i opublikowane. Dotychczas jest to największy katalog tego typu obiektów. Umożliwia on spojrzenie na całą populację czerwonych galaktycznych zarodków w sposób bardziej statystyczny. Mamy nadzieję, że nasz projekt, w którym będziemy badać właściwości fizyczne znalezionych przez nas czerwonych bryłek, wniesie znaczący wkład w teorię ewolucji galaktyk, a szczególnie w procesy powstawania właśnie tych niepowtarzalnych obiektów. Jednocześnie chcemy rzucić nowe światło na modele kosmologiczne i globalne wielkości charakteryzujące nasz Wszechświat.”

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania do programu i życzymy sukcesów w prowadzonych badaniach!

Wizja artystyczna i zdjęcie rentgenowskie galaktyki MRK 1216 typu "red nugget". Źródło: X-ray: NASA/CXC/MTA-Eötvös University/N. Werner et al., Ilustracja: NASA/CXC/M. Weiss