Przyznano Nagrody Dyrektora DBP

Laureaci Nagrd Dyrektora DBP: Lech Szymanowski, Paweł Bielewicz, Artur Ukleja, Anna Durkalec. Wręcza Stanisław Mrówczyński

 

Komunikat Kapituły Nagród Dyrektora DBP

Z radością chcielibyśmy zawiadomić, że Kapituła Nagrody Dyrektora Departamentu Badań Podstawowych jednogłośnie postanowiła przyznać trzy nagrody za osiągnięcie naukowe w roku 2020 dla:

* prof. Lecha Szymanowskiego za wiodący i dominujący wkład w serię prac teoretycznych dotyczących struktury nukleonu, a w szczególności za studia nad związkiem funkcji Siversa z procesami obejmującymi spolaryzowane poprzecznie nukleony,

* dr. Artura Ukleii za wiodący wkład w publikację współpracy LHCb dotyczącej badania zachowania parzystości CP w rozpadach barionu powabnego Xi_c,

* dr. hab. Pawła Bielewicza za znaczący wkład do prac współpracy Planck polegający na testowaniu założeń o statystycznej izotropowości i gaussowskości map promieniowania reliktowego,

oraz nagrodę za działania popularyzacyjne dla

dr. Ani Durkalec za liczne wystąpienia i prezentacje "live stream" (dostępne w YouTube) oraz serię artykułów w Delcie o współczesnej astronomii.

Kapituła nagrody:
Stanisław Mrówczyński (przewodniczący),
Michał Kowal, Justyna Łagoda,
Zygmunt Patyk,
Agnieszka Pollo,
Michał Bluj (sekretarz)

Laureaci Nagród Dyrektora DBP
Laureaci Nagród Dyrektora DBP: Lech Szymanowski, Paweł Bielewicz, Artur Ukleja, Anna Durkalec. Wręcza Stanisław Mrówczyński
Laureat Nagrody Dyrektora DBP: Lech Szymanowski
Laureat Nagrody Dyrektora DBP: Paweł Bielewicz
Laureat Nagrody Dyrektora DBP: Artur Ukleja
Laureatka Nagrody Dyrektora DBP: Anna Durkalec