Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie w zakresie nowych koncepcji reaktorów jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które są prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”. Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Kandydaci przyjęci na studia otrzymują stypendium finansowane z projektu w wysokości 1900 zł oprócz podstawowego stypendium 2200 zł oferowanego dla wszystkich doktorantów NCBJ. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2019 roku.

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Pełna treść ogłoszenia161.89 KB