SONATA BIS, SONATA i cztery razy HARMONIA

W najnowszej edycji konkursów badawczych Narodowego Centrum Nauki sukces odniosło sześcioro naukowców z NCBJ. Najcenniejsze jest osiągniecie w konkursie SONATA BIS 7. Dr Kamila Kowalska z Zakładu Fizyki Teoretycznej na swoje badania nad "Rozszerzeniami Modelu Standardowego z fermionami wektoropodobnymi" otrzyma prawie 2,5 mln zł.

Grant na badania "Scenariuszy nowej fizyki w świetle danych z eksperymentów zapachowych i z poszukiwań ciemnej materii" otrzymał w konkursie SONATA 13 dr Enrico Maria Sessolo także z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ (BP2).

Czterech naukowców otrzyma środki na międzynarodową współpracę naukową przyznawane w konkursie HARMONIA 9. Są to prof. dr hab. Lech Szymanowski (również BP2), który przedstawił w konkursie projekt zatytułowany "Tomografia hadronów: precyzyjne przewidywania fenomenologiczne w erze nowych eksperymentów", prof. dr hab. Andrzej Sandacz (Zakład Fizyki Wielkich Energii BP3) na projekt zatytułowany "Eksperyment COMPASS – badanie wewnętrznej struktury nukleonu", prof. dr hab. Wojciech Wiślicki (także BP3) na projekt pt. "Badanie symetrii dyskretnych, struktury mezonów i podstaw mechaniki kwantowej w eksperymencie KLOE-2" oraz prof. dr hab. Andrzej Królak zatrudniony jednocześnie w Zakładzie Astrofizyki NCBJ i Instytucie Matematycznym PAN, który zgłosił projekt zatytułowany "Astronomia fal grawitacyjnych: udział zespołu Polgraw w projektach Advanced Virgo i Advanced LIGO".

Pełne listy rankingowe oraz opisy popularne wszystkich przyjętych projektów są dostępne na stronach Narodowego Centrum Nauki. W sumie, we właśnie rozstrzygniętych konkursach NCN, naukowcy z NCBJ złożyli 18 wniosków, z których 1/3 zyskała uznanie. Należy szczególnie podkreślić sukces w konkursie HARMONIA, gdzie spośród 21 zwycięskich projektów w panelu nauk ścisłych i technicznych, aż 4 pochodzi z NCBJ.