Szkoła doktorska IChTJ i NCBJ: umowa podpisana

Podpisanie umowy o szkole doktorskiej IChTJ i NCBJi (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Dyrektorzy instytutów, profesorowie Andrzej Chmielewski i Krzysztof Kurek podpisali w dniu dzisiejszym umowę o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej przez IChTJ i NCBJ. Umowa została podpisana na czas nieoznaczony. Studenci będą mogli uzyskać stopień doktora w dziedzinie fizyki lub chemii. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

W założeniach programowych przedsięwzięcia zapisano m. in.:

„Potrzeba powołania szkoły doktorskiej przez dwie jednostki naukowo-badawcze: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) istnieje od dawna. Wynika ze wspólnej historii instytutów sięgającej lat 50. XX wieku, komplementarności prowadzonych w nich badań, a ostatnio ze wzrastających potrzeb gospodarki i nauki oczekujących specjalistycznego kształcenia kadr dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) i stale rozwijających się zastosowań promieniowania jonizującego. Konieczne jest także wzmocnienie kadr w polskiej nauce w związku ze wzrastającą jej pozycją w globalnej przestrzeni badawczej i naciskiem kładzionym na innowacje. Zarówno instytucje badawcze i uniwersytety, jak i jednostki administracji państwowej, wdrażające programy związane z atomistyką, oczekują wykształconych pracowników posiadających szeroką wiedzę interdyscyplinarną w zakresie fizyki i chemii jądrowej. Uzdolnieni absolwenci studiów doktoranckich posiadający pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie zarówno fizyki jądrowej, astrofizyki, jak i radiochemii, chemii radiacyjnej czy radiobiologii znacząco zasilą polską kadrę naukową. Globalizacja badań naukowych i otwarta przestrzeń badawcza w Europie dają gwarancję pracy nie tylko w kraju, ale również w licznych instytucjach zagranicznych. „

Obecnie w obu instytutach kształci się kilkudziesięciu studentów studiów trzeciego stopnia. Pozostaną oni w dotychczasowej formule kształcenia, a szkoła rozpocznie nową rekrutację na studia rozpoczynające się od października. Organizatorzy przewidują nowe nabory studentów co pół roku. Z tą też częstotliwością mają pojawia się propozycje tematów prac doktorskich. Studenci bedą otrzymywać stypendia, których minimalna wysokość określa ustawa. Po dwóch latach, po pozytywnej ocenie wyników nauki studenta, wysokość jego stypendium doktoranckiego zostaje podwyższona, co także regulują przepisy. Oba instytuty dotychczas stosowały stawki wyższe od minimalnych i to zapewne się nie zmieni. Szczegóły zostaną podane w kolejnych tygodniach i miesiącach na stronie internetowej studium i na stronach głównych NCBJ i IChTJ.

 
Podpisanie umowy o szkole doktorskiej IChTJ i NCBJi (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Profesorowie Krzysztof ~Kurek i Andrzej Chmielewski (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)