Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” został zaakceptowany do finansowania w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioskodawcą jest konsorcjum „Sieć Centrów Doskonałości XFEL”, w skład którego wchodzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytut Fizyki PAN w Warszawie (IF PAN), Uniwersytet Warszawski (UW) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (European X-ray Free Electron Laser, EuXFEL) do realizacji nowatorskich badań naukowych. Planowane jest m.in. rozszerzenie społeczności polskich użytkowników EuXFEL oraz rozwój ich kompetencji w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z EuXFEL, przygotowania projektów badawczych czy realizacji badań z użyciem EuXFEL. Organizacja szkoleń, warsztatów, jak również pomoc w realizacji pomiarów pilotażowych koniecznych do przygotowania wysokiej jakości projektów badawczych do EuXFEL, będzie realizowana w ramach sieci Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL) – unikatowych laboratoriów badawczych, które zostaną stworzone na potrzeby projektu, wykorzystujących doświadczenie i infrastrukturę obecnych polskich użytkowników XFEL. Kierownikiem projektu jest mgr. inż. Dagmara Milewska z NCBJ (dagmara.milewska @ncbj.gov.pl). Kierownikiem merytorycznym jest dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN (sobieraj@ifpan.edu.pl).

Rozszerzona informacja: https://old.ncbj.gov.pl/wsparcie-polskich-uzytkownikow-euxfel-nadzor-ii-...