X Szkoła Energetyki Jądrowej zgromadziła ponad 200 słuchaczy

X Szkoła Energetyki Jądrowej: Józef Sobolewski i Andrzej Strupczewski (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)

W Warszawie, Świerku i Różanie w dniach 26-29 listopada 2018 r. odbywały się wykłady i zajęcia dziesiątej edycji Szkoły Energetyki Jądrowej organizowanej przez NCBJ, Wydział Fizyki UW oraz ZUOP. Słuchacze mieli okazję wysłuchać prezentacji 20 wykładowców z całego świata, dyskutować o projekcie "Polityki Energetycznej Polski do 2040" i wziąć udział w wycieczkach edukacyjnych.

Najważniejszym akcentem szkoły było wystąpienie dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii dr. Józefa Sobolewskiego, który na gorąco omówił przedstawiony do konsultacji społecznych program „Polityka Energetyczna Polski do 2040” (PEP2040). Program zakłada budowę pierwszego bloku jądrowego najpóźniej do 2033 roku, a następnie kolejnych bloków do osiągnięcia maksymalnej całkowitej mocy 9000 MW do 2043 roku. Jak wyjaśniał dr Sobolewski, to właśnie w roku 2033 zaczną pojawiać się niedobory mocy zainstalowanej i energia jądrowa będzie znakomitym ich uzupełnieniem.

Na deklaracje dr. Sobolewskiego odpowiedzieli swoimi referatami dostawcy technologii, zainteresowani przystąpieniem do zintegrowanego przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce, czyli francuska firma EDF, koreańska Korea Hydro and Nuclear Power Corporation oraz japońsko-amerykańska firma Hitachi-GE Nuclear Energy. Te wystąpienia wywołały żywą dyskusję pomiędzy wykładowcami i obecnymi na sali polskimi specjalistami z PGE EJ1, PAA oraz innych instytucji przemysłowych i naukowych na temat zalet i wad każdej z proponowanych technologii.

Przedstawiciele polskich firm odpowiedzialnych za wdrażanie programu budowy elektrowni jądrowych przedstawili obecnym na sali specyfikę oraz obecny status działań w tym zakresie. Między innymi kwestię badań lokalizacyjnych omówił prezes spółki PGE EJ1 mgr inż. Krzysztof Sadłowski, a kwestię możliwego przyłączenia elektrowni do sieci mgr inż. Zbigniew Uszyński ze spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Ważnym elementem szkoły były wykłady dotyczące różnych aspektów rozwoju i akceptacji społecznej energetyki jądrowej w innych krajach. Pani Yukari Niwa Yamashita, dyrektor Instytutu Ekonomiki Energii (IEEJ) z Japonii omówiła problemy transformacji energetycznej po awarii w Fukushimie w jej kraju. Prof. Alfred Voss, były dyrektor Instytutu Ekonomiki Energii i Racjonalnego Gospodarowania Energią w Stuttgarcie, przedstawił problemy niemieckiej polityki znanej pod nazwą „Energiewende”, a prof. Wacław Gudowski z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie opowiedział o idealnym wodno-jądrowym miksie energetycznym oraz o niezwykłej akceptacji społecznej dla energii jądrowej w Szwecji.

Duże zainteresowanie, szczególnie w kontekście problemu radiofobii wśród społeczeństwa, wzbudził wykład przebywającego po raz pierwszy w Polsce dr. S.M.J. Mortazavi z Uniwersytetu Wisconsin w USA, który zajmował się badaniem występowania efektu radioodporności mieszkańców rejonów o wysokim poziomie promieniowania (powyżej 260 miliSievertów rocznie, średnia dawka światowa to 2,6 mSv) w regionie Ramsar w Iranie. Kwestie monitoringu radiologicznego obiektów jądrowych oraz środowiska były także przedmiotem referatów gościa ze Słowacji (dr. P. Chyly, EJ Mochowce) oraz przedstawiciela PAA (K. Łyskawiński, dyrektor CEZAR).

Warto wspomnieć, iż jedną z najbardziej żywiołowych dyskusji wywołały referaty dotyczące tematyki ściśle związanej z planami NCBJ dotyczącymi prac nad konstrukcją badawczego reaktora wysokotemperaturowego w Świerku oraz w przyszłości budowie w Polsce wysokotemperaturowego reaktora komercyjnego, produkującego ciepło procesowe dla polskiego przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Referat na temat polskich planów w tym zakresie wygłosiła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 10 Szkoły p. mgr inż. Eleonora Skrzypek natomiast referat na temat technologii japońskiego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem HTTR wygłosił dr Yoshitomo Inaba z Japońskiej Agencji Energii Atomowej, który obecnie wizytuje w NCBJ.

Na zakończenie konferencji p. prof. NCBJ, dr. inż. Andrzejowi Strupczewskiemu został wręczony list gratulacyjny wystosowany przez dyrektora NCBJ dr. hab. inż. Krzysztofa Kurka z podziękowaniem za organizację całego cyklu szkół energetyki jądrowej uwieńczonych tak udaną obecną jubileuszową szkołą.

X Szkoła Energetyki Jądrowej
X Szkoła Energetyki Jądrowej: Józef Sobolewski i Andrzej Strupczewski (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)