Badania materiałowe

Modyfikacja powierzchni materiałów o znaczeniu technicznym przy użyciu ciągłych i impulsowych strumieni energii stanowi od ponad 20 lat przedmiot intensywnych badań, a obecnie jest szeroko wykorzystywana w praktyce przemysłowej. Wśród licznych stosowanych metod ważną rolę odgrywają ciągłe i impulsowe wiązki jonowe i plazmowe. Implantując jony (zob. naszę ofertę Implantacja jonów azotu do narzędzi) można np. otrzymać materiały ceramiczne o zdumiewających własnościach mechanicznych warstw powierzchniowych. W naszym Instytucie wykorzystywane są unikatowe w skali światowej źródła intensywnych impulsów plazmowych i urządzenia generujące wiązki ciągłe. Korzystamy też z wiązek jonowych udostępnianych przez Large Scale Facility w Forschungszentrum Rossendorf (Niemcy).

Metody fizyki jądrowej są bardzo pomocne w precyzyjnych pomiarach czystości materiałów, do modyfikowania własności różnych substancji, a nawet do wytwarzania materiałów wcześniej nieznanych. Instytut posiada aparaturę umożliwiająca analizę śladowych zawartości domieszek w warstwach powierzchniowych w różnych materiałach (np. akcelerator "Lech").