Bezpłatne szkolenia Elsevier on-line po polsku

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) informuje o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia ze szko­leń on-line przy­go­to­wa­nych przez zespół Else­vier. Szko­le­nia są pro­wa­dzone w języku pol­skim, zaś udział w nich jest otwarty i bez­płatny:

https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/