Odnośniki do baz danych i czasopism

Bazy danych

 
Biblioteka Wirtualna Nauki - system sieciowego udostępniania naukowych baz wydawniczych https://wbn.icm.edu.pl/

UOP Mathematics & Physical Sciences – nauki matematyczne, informatyka i fizyka (36 tytułów czasopism)

https: //academic. oup. com/journals/

NPG – Nature Publishing Group – tylko dostęp do Nature Astronomy

https://www.nature.com/natastron/
Acta Physica Polonica Informacja PL
Informacja EN
INFONA-portal komunikacji naukowej   https://www.infona.pl
Springer Book Series – Springer Link     https://link.springer.com/
The International Nuclear Information System (INIS) hosts one of the world’s largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology. INIS is a unique and valuable information resource, offering global coverage of nuclear literature http://www.iaea.org/inis/
Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/
IOPscience Extra Content List http://iopscience.iop.org/journals
Elsevier books full-text-access http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access
Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów, cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów (jak również cześć jest Open Access) https://www. copus.com/search/form.uri?display=basic
ResearchGate. net – międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych https://www.researchgate.net/
Scientific Research Publishing – Scientific Research Publishing (SCIRP) is one of the largest Open Access journal publishers. It is currently publishing more than 200 open access, online, peer-reviewed journals covering a wide range of academic disciplines. SCIRP serves the worldwide academic communities and contributes to the progress and application of science with its publication. More than 5000 professional editorial board members support our publishing activities, and 71030 articles have already been published with SCIRP https://www.scirp.org/journal/
POL-on – w skład zintegrowanego systemu wchodzą: POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, PBN Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań oraz ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych https://polon.nauka.gov.pl/siec-polon
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on https://pbn.nauka.gov.pl/
e-Publikacje Nauki Polskiej https://epnp.pl/
Akty prawne Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP http://isap.sejm.gov.pl/
BazTOL – Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol
ChemSpider – baza bibliograficzno-abstraktowa http://www.chemspider.com/
DOAJ – serwis naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, baza interdyscyplinarna pełnotekstowa. https://www.doaj.org/
e-wydawnictwo.eu – baza interdyscyplinarna, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów ; Portal Publikacji Naukowych tworzony przy współpracy uczelni wyższych, dostęp do artykułów i e-książek polskich autorów http://www.e-wydawnictwo.eu/
Elektronische Zeitschriftenbibliothek – baza interdyscyplinarna, bibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów baza czasopism online tworzona w bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z ponad 500 bibliotekami i instytucjami naukowymi, głównie niemieckimi http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml
Google Scholar – interdyscyplinarna wyszukiwarka internetowa przeszukująca źródła naukowe https://scholar.google.pl/

Platforma Otwartej Nauki

 
strona główna http://pon.edu.pl

Czasopisma w wersji elektronicznej

 
Physical Review C http://prc.aps.org/
Physical Review Letters http://prl.aps.org/
Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org/
Acta Physica Polonica A  http://www.ifpan.edu.pl/ACTA/acta.home.html
Acta Physica Polonia B http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Bezpieczeństwo Jądrowe I Ochrona Radiologiczna http://www.paa.gov.pl/
Nukleonika  http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
Sprawy Nauki  http://www.sprawynauki.edu.pl/
Open Access Journals Impact Factors http://www.omicsonline.org/
Physics Research International – An Open Access Journal    http://www.hindawi.com/journals/physri/

Odsyłacze

 
Katalog on-line Bibliotek UW https://opac.buw.uw.edu.pl/
Katalog on-line PW http://www.bg.pw.edu.pl/
Katalogi Centralne BN www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
Nukat http://www.nukat.edu.pl/
KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/

 

Wykaz  tytułów American Institute of Physics

Od chwili obecnej możliwy jest dostęp z całej domeny zgłoszonych numerów IP NCBJ do czasopism udostępnianych w ramach Polskiego Konsorcjum American Institute of Physics. Dostęp będzie możliwy do dnia 31 grudnia 2013 r, a następnie w ramach konsorcjalnej umowy corocznie odnawianej przez NCBJ.Wszystkie tytuły są dostępne na platformie Scitation – http://scitation.aip.org

 

 

 

 

Web of Science

Licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

 • BIOSIS Citation Index: 2010-present
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index: 2010-present
 • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
 • Zoological Records (ZR): 2010-present
 • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters:

http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf

lub

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy:

 • Medline,
 • SciELO Citation Index,
 • KCI-Korean Journal Database.
 • Journal and Highly Cited Data (JHCD) - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators.
 • Citation Connection.

Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.

Bezpłatny dostęp do bazy ChemSpider

Zachęcamy do stałego korzystania z bezpłatnej bazy ChemSpider dostępnej pod adresem: http://www.chemspider.com

 

AIP/SCITATION

wiodąca platforma w naukach fizycznych

http://aip.scitation.org