BNCT

BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY | TERAPIA BOROWO NEUTRONOWA

 
 

 

TERAPIA BOROWO-NEUTRONOWA

Terapia borowo-neutronowa jest rodzajem radioterapii nowotworów, która daje szczególną nadzieję wyleczenia lub poprawienia jakości życia w przypadku nowotworów trudno zlokalizowanych, odpornych na tradycyjne metody terapii, a także rozsianych.

Na czym polega?

Jest to medoda dwumodalna, tzn. składająca się z dwóch „procedur”. Najpierw do organizmu pacjenta zostaje podany farmaceutyk zawierający nieradioaktywny izotop boru (tzw. nośnik boru), który selektywnie wnika do komórek nowotworowych, nie osadzając się w komórkach zdrowych. Następnie pacjent zostaje poddany naświetlaniu promieniowaniem neutronowym o konkretnej energii (neutrony epitermiczne). Tutaj zaczyna się drugi etap. Neutrony bardzo chętnie zderzają się z jądrami atomów boru (mówimy o wysokim wychwycie nautronów na borze), w wyniku czego jądro boru ulega rozpadowi na: jądro pierwiastka litu oraz cząstkę wysokoenergetycznego promieniowania alfa. Obie cząstki mają bardzo mały zasięg i przemieszczają się odpowiednio o 5 µm i 9 µm, czyli o odległość prównywalną ze średnicą komórki nowotworowej. Otrzymujemy więc bardzo dobrze zlokalizowaną dużą dawkę energii, mogącą zniszczyć komórkę nowotworową, która nie dociera do komórek zdrowych.

 

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk bnct@ncbj.gov.pl