AAPM Highlights 2017, Poznań

W dniach 6-7.10.2017 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się konferencja pt.: „AAPM Highlights 2017” („The American Assocation of Physics in Medicine Highlights 2017”). Konferencja ta miała charakter sprawozdawczo-warsztatowy i składała się z panelu wykładowego oraz z panelu ćwiczeniowego. Tematem sprawozdań było 59. Coroczne Spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (AAPM, 59th annual meeting), które odbyło się w dniach 30.07. – 03.08.2017 w Denver, CO, USA.

Jedną z uczestniczek konferencji była mgr Natalia Knake z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

Pierwszego dnia prelegenci mieli okazję wygłościć prezentacje dotyczące zagadnień poruszonych podczas spotkania AAPM w Denver, m .in. diagnostyki obrazowej, planowania leczenia, dozymetrii i protonoterapii. Drugiego dnia uczestnicy mogli przetestować niektóre współczesne systemy do radioterapii takie jak m. in. oprogramowanie do planowania leczenia oraz systemy dozymetryczne stosowane we współczesnej onkologii.

Konferencja była też okazją do zapoznania się z aktualnym stanem badań prowadzonych nad radioterapią w Polsce i na świecie, a także w zakresie nowych rozwiązań technologicznych w systemach dozymetrii oraz w obrazowaniu medycznym z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.