Ósme Spotkanie Młodych Naukowców BNCT w Pawii

W dniach 13-17 września 2015 r. na Uniwersytecie w Pawii odbyło się  ósme spotkanie młodych naukowców BNCT  (8th Young Researchers BNCT Meeting). Spotkania te stanowią okazję dla młodych naukowców i studentów do wymiany pomysłów, zaprezentowania wyników i zapoznania się z pracami aktualnie prowadzonymi w instytutach na całym świecie.  Są one również okazją do nawiązania kontaktów naukowych z członkami społeczności badaczy skupionych wokół prac nad terapią BNCT.

Podczas sesji plenarnych zostało przedstawionych około 60 prezentacji. Dwie z nich, zaprezentowane przez dr inż. Monikę Wielgosz i dr Katarzynę Tymińską, dotyczyły budowanego stanowiska badawczego przy reaktorze MARIA. Tematy poszczególnych sesji to, między innymi: „Akceleratory i inne źródła neutronów”, „Dozymetria”, „Planowanie terapii” czy „Zagadnienia kliniczne”.

Odbyły się również sesje plakatowe, w czasie których zostało zaprezentowanych ponad 30 plakatów.