Podsumowanie IV Warsztatów BNCT w Świerku

W dniu 10 października 2017 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyły się IV warsztaty poświęcone zagadnieniu terapii borowo-neutronowej (BNCT- Boron Neutron Capture Therapy). Tematem przewodnim warsztatów było: „ BNCT – perspektywy współpracy naukowej”.  
Na warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych przybyło wielu naukowców z całej Polski, m. in. z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, AGH w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy tematyczne. Jedna skupiała się wokół zagadnień dozymetrycznych, natomiast druga poruszała zagadnienia z zakresu biologii, medycyny i chemii.
W programie warsztatów przewidziana była również  wycieczka do reaktora MARIA. Uczestnicy mogli posłuchać  wykładu na temat zasad działania i zastosowania reaktora oraz obejrzeć jego elementy konstrukcyjne.  
W czasie wspólnej dyskusji uczestnicy dzielili się swoimi przemyśleniami oraz omawiali plany naukowo – badawcze w perspektywie dalszej współpracy. Obecnie największym wyzwaniem, przed jakim stoją naukowcy jest m. in. wynalezienie selektywnych nośników boru oraz systemu monitorującego rozkład boru dla terapii BNCT.
Na zakończenie warsztatów odbyło się krótkie podsumowanie oraz ustalenie zakresu dalszej współpracy naukowej nad BNCT.
Kolejne warsztaty grup roboczych skupionych wokół badań nad BNCT w Polsce odbędą się w lutym/marcu 2018 r. w Łodzi.