Spotkanie Robocze Grupy WG9 Sieci Naukowej EURADOS

W dniach 24-25 sierpnia 2017 r. w Instytucie Ochrony Radiologicznej (Institute of Radiation Protection), Helmholtz Zentrum, Monachium, Niemcy odbyło się spotkanie robocze jednej z grup należących do sieci naukowej EURADOS. Spotkanie to dotyczyło grupy WG9, której dziedziną zainteresowań jest dozymetria w radioterapii.

Na spotkanie robocze przyjechało około 20 naukowców z różnych części Europy, aby pierwszego dnia zaprezentować swoje aktualne osiągnięcia, wyniki prowadzonych badań oraz plany na przyszłość. Drugi dzień był czasem na gościnne prezentacje. Autorką jednej z nich była inż. Edyta Michaś z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Tematem wygłoszonej prezentacji było powstające na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych stanowisko do badań przedklinicznych dedykowanych przeżywającej renesans terapii borowo-neutronowej. Podczas wystąpienia poruszony został również temat międzynarodowej platformy naukowej Neobor, która skupia naukowców z różnych dziedzin nauki oraz z różnych części świata.