Terapia

 

BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY | TERAPIA BOROWO-NEUTRONOWA

 

HISTORIA

Historia BNCT

Historia BNCT rozpoczyna się krótko po odkryciu neutronów przez Chadwick’a (1932r).

Read more

FIZYKA BNCT

Fizyka BNCT

Stabilny nuklid boru (10B) podany do komórek nowotworu, zostaje poddany naświetlaniu niskoenergetycznym promieniowaniem neutronowym...

Read more

 

 

 

CHEMIA BNCT

Chemia BNCT

Nośniki dostarczające bor do organizmu muszą charakteryzować się niską toksycznością i selektywnością gromadzenia w tkankach nowotworowych.

Read more

RADIOBIOLOGIA

Radiobiologia

Pewne komplikacje związane są ze złożonością określenia dostarczonej dawki. Podczas reakcji 10B(n, α)7Li (1) powstaje kilka rodzajów cząsteczek jonizujących...

Read more