I WARSZTAT BNCT

emerging issues in BNCT

I WARSZTAT BNCT

Kraków

W dniach 7-8.09.2015 w Krakowie odbył się pierwszy warsztat dotyczący terapii BNCT jako odradzającej się techniki terapii onkologicznej.

Ostatnie doniesienia z Japonii (Tsukuba University oraz Kyoto University) mówią o wprowadzeniu na rynek medyczny akceleratorów pozwalających na powstanie terapeutycznej wiązki neutronowej i prowadzenie terapii bezpośrednio w budynku szpitalnym. W związku tym, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych powstaje szkoleniowo-badawcze stanowisko umożliwiające prowadzenie doświadczeń biomedycznych oraz szkolenie personelu medycznego na potrzeby terapii BNCT. Warsztaty miały charakter zamknięty, a głównymi uczestnikami byli specjaliści z dziedzin medycyny, biologii, chemii i fizyki jądrowej. Celem spotkania było zawiązanie współpracy międzyinstytutowej oraz nakreślenie strategii rozwoju terapii BNCT w Polsce i w Europie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Akira Matsumura (Tsukuba University, Japonia) oraz dr Saverio Altieri (Università degli studi di Pavia, Włochy).

Patronat nad spotkaniem objął Pan Wojewoda Małopolski.

Dziękujemy za owocną dyskusję.