XVII Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Terapii BNCT, ICNCT-17

W dniach 2-7 października 2016 r. na Uniwersytecie Missouri w Columbii w USA odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja poświęcona terapii BNCT pt. „International Congress on Neutron Capture Therapy, ICNCT-17”. W konferencji organizowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Neutronowej (International Society on Nutron Capture, ISNCT) wzięło udział ponad 150 fizyków, lekarzy, biologów i chemików z całego świata. Wśród zaproszonych gości można było posłuchać m. in. Rolfa Bartha z Uniwersytetu Stanowego Ohio, Silvę Bortolussi z Uniwersytetu w Pawii, Andresa Kreinera z Atomic Energy Commission of Argentina (CNEA), Akirę Matsumurę z Uniwersytetu z Tsukuby czy Shin-Ichi Miyatake z Osaka Medical College.

Uczestnicy konferencji przedstawili badania prowadzone m.in. nad nowymi technologiami akceleratorowymi mającymi zastosowanie w generatorach neutronowych oraz nad nośnikami boru pozwalającymi na bardziej efektywne kumulowanie się boru w obrębie tkanki nowotworowej. Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne, panele dyskusyjne (fizyka, biologia, chemia, klinika) oraz trzy sesje plakatowe.

Podczas sesji plakatowych naukowcy: dr inż. Michał Gryziński, dr inż. Monika Wielgosz i mgr inż. Maciej Maciak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku zaprezentowali badania prowadzone nad terapią BNCT w Polsce: obecnie realizowane przedsięwzięcia, najbliższe plany oraz nowo powstałą międzynarodową platformę naukową Neobor (plakat pt: „Neobor – European/International Scientific Network for BNCT Research and Medical Training at Maria Reactor”).

Ze względu na bogate doświadczenia pozostałych uczestników konferencji była to niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy o terapii BNCT oraz do poszerzenia obszarów współpracy w ramach platformy naukowej Neobor.

Warto wspomnieć o konsorcjum: Sumitomo Heavy Industries, Stella Pharma i Kyoto University Reactor Institute, które realizuje obecnie drugą fazę badań klinicznych przy użyciu cyklotronowych źródeł neutronów. Kolejnym etapem będzie instalacja tego typu generatorów w szpitalach onkologicznych oraz włączenie BNCT do pakietu standardowych procedur terapeutycznych stosowanych w radioterapii.

Pokazuje to, jak dynamiczny jest technologiczny rozwój akceleratorowych źródeł neutronów dla terapii BNCT, co z kolei ma znaczący wpływ na postępy w takich dziedzinach, jak dozymetria wiązki, ochrona radiologiczna, systemy planowania leczenia, systemy pozycjonowania pacjenta i inne, w których intensywnie działają członkowie platformy naukowej Neobor.