Badania neutronów

Udział w projekcie ISOTTA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu ISOTTA (ISOTope Trace Analysis) jest stworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie na dużą skalę (masa ok. 1 tony) izotopowo wzbogacanych materiałów dla nowej generacji eksperymentów poszukujących podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta.


Nasz udział w tym projekcie polega na badaniu procesów transportu neutronów i ich oddziaływań przez porównanie wyników symulacji przy pomocy pakietu GEANT-4 z pomiarami przy użyciu słabego źródła neutronów i detektora germanowego. Wyniki tych prac posłużą do zbudowania osłon dla detektorów germanowych w celu zredukowania tła neutronowego.

Projekt ISOTTA realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w ramach Europejskiego Programu ERA-NET ASPERA II.

Polski udział w projekcie ISOTTA
finansowany jest poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.