Fast – X: laboratorium do prac nad radiografią szybką

Celem powstania laboratorium jest uzyskanie możliwości prowadzenia badań i usług w zakresie cyfrowej radiografii niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej, radiografii szybkiej (czasy rejestracji obrazu rzędu 10-9 s) oraz neutronografii neutronami prędkimi. W ramach budowanej infrastruktury przewiduje się:

  1. wytworzenie przez NCBJ liniowego akceleratora elektronów o budowie modułowej, przyspieszającego elektrony w zakresie 4–30 MeV,
  2. budowę detektorów umożliwiających realizację założonych zadań – radiografii standardowej, szybkiej oraz tomografii,
  3. realizację radiografii dynamicznej z wykorzystaniem lampy wyładowczej,
  4. wytworzenie układu konwersji i prowadzenia wiązki neutronowej pod kątem jej wyprowadzenia na potrzeby neutronowej radiografii relokowalnej,
  5. wytworzenie elektrycznego tomografu pojemnościowego umożliwiającego obrazowanie przestrzennego i czasowego rozkładu przenikalności elektrycznej. Podstawowym zastosowaniem tej obrazowej techniki diagnostycznej jest monitorowanie procesów dynamicznych w inżynierii chemicznej i procesowej. Tomograf ma zaspokajać rosnące wymagania użytkowników dotyczące dużej liczby obrazów na sekundę i czułości pomiaru. Urządzenie zostanie zbudowane przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej – członka konsorcjum zawiązanego w związku z realizacją Projektu CentriX.
Status: 
Aktualny/Current