Centrum Atomistyki (CEAT)

Główne cele Konsorcjum to: a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie atomistyki; b) tworzenie, modernizacja i utrzymanie infrastruktury badawczej służącej badaniom w dziedzinie atomistyki oraz wykorzystanie techniki jądrowej do badań w innych dziedzinach; c) zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania ośródką jądrowego w Świerku oraz ośrodków na Bemowie (IFPiLM) i Żeraniu (IChTJ); d) wspieranie rozwoju polskiej energetyki jądrowej przez prace badawcze i rozwojowe w tej dziedzinie, opracowania eksperckie oraz działania promocyjne i edukację.

Centrum Atomistyki (CEAT)