ChETEC-INFRA

Temat w języku pol­skim pro­jektu: Pierwiastki Chemiczne jako Wskaźniki Ewolucji Kosmosu - Infrastruktura dla Astrofizyki Jądrowej

Akro­nim: ChETEC-INFRA.

Źró­dło (a) finan­so­wa­nia: Horyzont 2020

Budżet pro­jektu: 4 999 605,35 EUR (w tym budżet NCBJ: 77 000 EUR)

Dofinansowanie PnH2 dla NCBJ: 70 650 PLN

Data roz­po­czę­cia reali­za­cji: 2021–05–01

Planowana data zakończenia projektu: 2025-04-30

Kie­row­nik pro­jektu: Dr hab. Łukasz Świderski

strona www pro­jektu: https://www.chetec-infra.eu/

 

Astrofizyka jądrowa zajmuje się badaniem pochodzenia pierwiastków chemicznych: od Wielkiego Wybuchu, przez spalanie w gwiazdach po zderzenia gwiazd neutronowych. ChETEC-INFRA łączy trzy rodzaje infrastruktur badawczych, które wspólnie zapewniają możliwość realizacji tego wyzwania: laboratoria jądrowe dostarczają danych dotyczących reakcji, centra wyposażone w superkomputery prowadzą obliczenia dotyczące budowy gwiazd i przebiegu nukleosyntezy, zaś teleskopy i spektrometry masowe zbierają dane nt. rozpowszechnienia pierwiastków. ChETEC-INFRA ma na celu pokonać istniejące bariery ograniczające postęp: w szczególności, umożliwi zunifikowany dostęp do infrastruktur astrofizyki jądrowej poprzez nowy zintegrowany portal sieciowy. W ramach projektu powstaną ulepszone tarcze i detektory do badań reakcji jądrowych, otwarte oprogramowanie do symulacji nukleosyntezy oraz trójwymiarowy model atmosferyczny do analizy spektralnej gwiazd, bazujący na obecnym stanie wiedzy. Nowatorskie podejście będzie obejmowało zastosowanie uzupełniających się technik do jednego zagadnienia, co zostanie zrealizowane poprzez połączenie zbierania danych przez teleskopy, laboratoria jądrowe i superkomputery. ChETEC-INFRA dostarczy społeczności naukowej narzędzi potrzebnych do odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące fuzji termojądrowej w gwiazdach, nukleosyntezy zachodzącej poprzez wychwyt neutronów oraz procesów towarzyszących eksplozji gwiazd. Uzyskane dane będą katalogowane i archiwizowane w celu zapewnienia długoterminowego dostępu po zakończeniu projektu, począwszy od oszacowanych przekrojów czynnych na reakcje jądrowe, poprzez szczegółowe dane dotyczące składu chemicznego większości gwiazd, po obliczenia dotyczące nukleosyntezy najbardziej znaczących pierwiastków. ChETEC-INFRA wzbudzi zainteresowanie studentów, doktorantów, jak również przedstawicieli przemysłu detektorowego. Społeczność ChETEC-INFRA jest pokłosiem akcji COST CA16117 (ChETEC – Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos) i jest połączona z sieciami astrofizyki jądrowej działającymi w USA, Chinach i Japonii.

Głównym celem projektu ChETEC-INFRA jest udostępnienie naukowcom z różnych części świata infrastruktury badawczej, która może służyć badaniom naukowym z dziedziny astrofizyki jądrowej. Konkursy ogłaszane są co kilka miesięcy w ciągu trwania projektu. Wnioski można składać poprzez stronę https://www.chetec-infra.eu/tna/

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: