COPIN

COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires, czyli Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych działa na rzecz realizacji badań naukowych we współpracy naukowej z Francją, w tym z Institut National de Physique Nucleaire et Physique des Particules (IN2P3). W skład tego konsorcjum wchodzą następujące jednostki: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (koordynator); Wydział Matematyki, Fizyki Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie; Instytut Problemów Jądrowych w Świerku; Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Wydział Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego.

COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires, czyli Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych