Czasowe zamknięciu programu OA Springer

Komunikat z 14 lutego 2022 r. o zamknięciu programu OA Springer.

Ze strony https: //wbn. icm. edu. pl/komunikaty/

uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego Springer została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty. Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.