Cennik dla szkół

UWAGA! Podana oferta cenowa dotyczy zorganizowanych grup szkolnych, oferta nie dotyczy szkoleń specjalistycznych/zamawianych, które wyceniane są indywidualnie.

przedmiot cena za grupę maks. liczebność grupy
Zwiedzanie reaktora MARIA (wraz z wykładem wstępnym nt. budowy i zastosowania reaktora) 700 zł
600 zł
32 osoby
20 osób
Wykład podstawowy / uzupełniający 250 zł 32 osoby
Zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 300 zł 32 osoby
Zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych 300 zł 32 osoby
Zwiedzanie Laboratoriów Parku Naukowo-Technologicznego 300 zł 32 osoby
Zwiedzanie Systemu Skanowania Pojazdów SOWA 300 zł 32 osoby
Zajęcia laboratoryjne - grupy do 16 osób 1000 zł 16 osób
Zajęcia laboratoryjne - grupy 17 - 30 osób 1800 zł 30 osób

„Program autorski”

  • wykład „Promieniowanie elektromagnetyczne”
  • wykład „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ”
  • zwiedzanie reaktora MARIA poprzedzone wykładem wprowadzającym
1200 zł 32 osoby
Warsztaty dla szkół 800 zł 16 osób
Warsztaty dla szkół 1500 zł 30 osób

 

Cena wizyty jednej grupy w naszym ośrodku obejmuje pakiet materiałów edukacyjnych (broszur i plakatów).

Koszty pozostałych zajęć ustalane są indywidualnie.

W sprawie zorganizowania szkoleń lub letnich praktyk proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń tel.: 22 273 16 12; e-mail: deis@ncbj.gov.pl .