Szkolenie online dla nauczycieli

Dział Edukacji i Szkoleń szkoli także nauczycieli, a dokładniej – nauczycieli fizyki. Grupom takich osób proponujemy jednodniowe szkolenie online, pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki jądrowej oraz na udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie metodami i formą pracy inspirującą uczniów do zwiększenia zainteresowania fizyką, a zwłaszcza fizyką jądrową.

Szkolenie spełnia wymogi formalne doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów przyrodniczych.