Szkolenia

Szkolenia

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące szkolenia:

 • Dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1,
  IOR-1Z, IOR-1R. Szkolenie rozpocznie się w dniu 24 października
  2022 roku
  .
  zobacz szczegóły

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

 

Szkolenia

Szkolenia dla osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednostką wpisaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do rejestru jednostek uprawnionych do szkolenia celem uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Prowadzimy szkolenia dla:

 • operatorów akceleratorów używanych do celów niemedycznych (kursy A-A),
 • inspektorów ochrony radiologicznej typu IOR-1, IOR-1Z, IOR-1R,
 • operatorów, dozymetrystów oraz personelu kierowniczego w reaktorze badawczym (kursy R-O, R-D i R-OK),
 • operatorów akceleratora służącego do celów medycznych oraz urządzeń służących do teleradioterapii (kursy S-A),
 • operatorów urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (kursy S-Z).

Wyżej wymienione szkolenia kończą się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA

Prowadzimy również szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego dla osób kategoryzowanych (pracowników kategorii A i B), pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące, z uwzględnieniem specyfiki pracy zamawiającego. Szkolenia prowadzone są w według programów szkoleń Jednostki Zamawiającej.

Zapoznaj się:

- Regulamin Szkoleń
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szkolenia dla nauczycieli

 

Oferujemy jednodniowe oraz weekendowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli fizyki oraz przedmiotów pokrewnych. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość:

 • poszerzyć swoją wiedzę na temat fizyki jądrowej, promieniotwórczości i energii jądrowej,
 • udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie metod i form pracy rozbudzających bądź pogłębiających zainteresowanie uczniów fizyką,
 • uczestniczyć w warsztatach z użyciem detektorów promieniowania jonizującego dostępnych w ofercie działu w ramach projektu „Detektory dla szkół”.

 

Po uzgodnieniu możliwość zorganizowania szkolenia w tematyce będącej przedmiotem zainteresowania zamawiającego.

 

Szkolenia zamawiane

 

Po uzgodnieniu z zamawiającym organizujemy zamawiane szkolenia, specjalistyczne z zakresu będące w kręgu zainteresowania zamawiającego w tematyce:

 • ochrony przed promieniowaniem
 • energetyki jądrowej

 

 

Oferujemy, w zależności od typu szkolenia, szkolenia w formie stacjonarnej, hybrydowej bądź on-line. W ramach szkoleń stacjonarnych lub w wersji hybrydowej oferujemy możliwość zwiedzenia laboratoriów naukowych NCBJ w zależności od ich dostępności.

Wszystkie szkolenia znajdujące się w naszej ofercie prowadzone są przez profesjonalną, zapewniającą wysoki poziom prowadzonych wykładów kadrę naukową NCBJ.

Posiadamy nowoczesne zaplecze szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny, a w czasie zajęć organizujemy przerwę kawową.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

W sprawie zorganizowania szkolenia proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń