DEIS wykłady

Wykłady

Oferujemy wykłady podstawowe oraz zaawansowane. Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ. Na życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, możemy również przygotować wykład na zadany temat.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.