Zwiedzanie reaktora MARIA

Zwiedzanie reaktora MARIA

Zorganizowanym grupom umożliwiamy zwiedzanie jedynego działającego obecnie w Polsce reaktora badawczego MARIA.

MARIA jest wysokostrumieniowym reaktorem basenowym typu kanałowego, w którym moderatorami są beryl i woda, a reflektorem grafit. Reaktor uruchomiono w grudniu 1974 r. Obecnie jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Paliwem reaktora MARIA jest krzemek uranu lub tlenek uranu. Pierwotne paliwo wysoko wzbogacone zastąpiono paliwem nisko wzbogaconym. W czasie kilkudniowego cyklu pracy w reaktorze pracuje około dwudziestu pięciu elementów paliwowych, z których każdy posiada odrębny układ chłodzenia wodą. W sąsiedztwie elementów paliwowych przebiegają pionowe kanały do wytwarzania radionuklidów, a obok rdzenia umieszczone są kasety do napromieniania materiałów. Od rdzenia odchodzi 6 kanałów poziomych wyprowadzających neutrony do hali eksperymentalnej.

Reaktor MARIA jest źródłem neutronów do produkcji radionuklidów, modyfikacji materiałów i do badań naukowych. Radionuklidy wytwarzane w reaktorze MARIA wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby medycyny nuklearnej. W szczególności produkcja reaktora MARIA zaspokaja główną część światowego zapotrzebowania na jod-131 wykorzystywany w leczeniu tarczycy. Reaktor wdrożył też technologię napromieniania tarcz uranowych do produkcji molibdenu służącego do uzyskiwania technetu-99m – najważniejszego obecnie nuklidu dla medycyny nuklearnej.

W trakcie zwiedzania będzie można obejrzeć rdzeń pracującego reaktora, w tym najbardziej spektakularny „dowód” jego pracy, czyli promieniowanie Czerenkowa. Pokazana zostanie także sterownia reaktora, hala przygotowawcza i makieta rdzenia w skali 1:1. Będzie można obejrzeć elementy paliwowe, zasobniki do napromieniowań oraz manipulatory stosowane w komorach gorących. Nasi przewodnicy opowiedzą, jak działa reaktor, ile zużywa paliwa i co się z tym paliwem następnie dzieje. Wyjaśnią do czego na co dzień wykorzystujemy to wyjątkowe urządzenie i jak to wykorzystywanie odbywa się w praktyce.

 

Podstawowe informacje dotyczące wizyty w reaktorze MARIA

 1. Zwiedzanie możliwe jest dla klas siódmych bądź starszych.
 2. Grupy zwiedzające reaktor MARIA nie mogą liczyć więcej niż 32 osoby.
 3. Wizyta w reaktorze MARIA poprzedzona jest wykładem wstępnym na temat działania, budowy i zastosowania reaktorów jądrowych. Koszt wykładu wliczony jest w cenę zwiedzania.
 4. Termin wizyty należy rezerwować telefonicznie pod numerem: 22 273 16 12.
 5. Zwiedzanie organizowane jest w wybrane dni robocze w godzinach 08.30 – 15.30, zgodnie z harmonogramem pracy reaktora MARIA. Zastrzegamy sobie możliwość zmian lub odwołania dokonanych rezerwacji z powodu zmian harmonogramu pracy reaktora MARIA.
 6. O zmianach w harmonogramie pracy reaktora MARIA zapisujący grupę zostaną poinformowani telefonicznie.
 7. Wizytę w reaktorze MARIA można połączyć z wykładami podstawowymi lub wykładami zaawansowanymi oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.
 8. Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wizyty, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ dostępne są tutaj.
 9. Koszt zwiedzania reaktora MARIA podano w cenniku.
 10. Czas zwiedzania (łącznie ze wstępnym wykładem) – ok. 2 godziny.
 11. Ze względów związanych z przepisami ochrony radiologicznej zwiedzanie nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży.