Detektory edukacyjne dla szkół

Nazwa projektu:
Detektory edukacyjne dla szkół

Detektory DEiS: Cosmic Watch i licznik Geigera-Müllera

W ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ realizuje projekt "Detektory edukacyjne dla szkół",zgłoszony do modułu „popularyzacja nauki i promocja sportu”.

Obecnie Dział Edukacji umożliwia szkołom wypożyczanie detektorów edukacyjnych (liczniki Geigera-Müllera oraz detektory Cosmic Watch) i przeprowadzanie zajęć z ich użyciem. Projekt zakłada napisanie nowego oprogramowania pozwalającego na odczyt i wizualizację danych z urządzeń przy pomocy komputera, jak również dołączenie do istniejących liczników Geigera-Müllera modułu Bluetooth, dzięki czemu odczyt i analiza danych będą mogły się odbywać przy użyciu np. smartfona. Usprawnienia nie tylko spowodują, że korzystanie z detektorów będzie przystępniejsze, poszerzą również zakres możliwości ich wykorzystania. Uczniowie będą mogli sprawdzać działanie detektora w terenie, bez konieczności zabierania ze sobą laptopów. W połączeniu z planowanymi w ramach projektu zajęciami edukacyjnymi dotyczącymi zasady działania detektorów, pozwoli to na przykład uczniom na obserwację zmian natężenia promieniowania jonizującego w różnych miejscach, czy też na porównanie tych wartości na terenie NCBJ i poza nim.

Czas trwania projektu: 22 miesiące
Kwota dofinansowania: 110 tys. zł
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2021

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: