Menu odnośników dodatkowych

Do sprzedania

Sprzedaż zbiorników na olej

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia zbiorniki na olej opałowy 3000 litrów - 3 szt. Posiadamy 1 szt. zbrojonego oraz 2 szt. zbiorników niezbrojonych. Plastikowe zbiorniki są zdemontowane z kotłowni. Cena minimalna: 1000 zł/szt.- zbiornik zbrojony; 900 zł/ szt. zbiornik niezbrojony ----