Menu odnośników dodatkowych

Do sprzedania

Lifebooki - sprzedaż

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia:   ----

NCBJ sprzedaje piec hartowniczy, szlifierkę i frezarkę

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia poniż­sze urzą­dze­nia:   ----