Badanie rozpadów leptonowych mezonu η przy detektorze WASA

Rok: 
2013
Data opublikowania: 
wt., 2017-01-31
Autor: 
Berłowski Marcin
Autor Marcin Berłowski
Tytuł polski Badanie rozpadów leptonowych mezonu η przy detektorze WASA
Tytuł angielski Study of η meson leptonic decays with WASA detector
Rok 2013
Opiekun prof. dr hab. Joanna Stepaniak