Bada­nie śla­dów ter­ma­li­za­cji w emi­sji czą­stek nała­do­wa­nych z uży­ciem zmien­nych stożka świetl­nego w zde­rze­niach ultra­re­la­ty­wi­stycz­nych cięż­kich jonów

Rok: 
2020
Data opublikowania: 
czw., 2020-05-14
Autor: 
Nair Rahul Rama­chan­dran
Autor Rahul Rama­chan­dran Nair
Tytuł polski Bada­nie śla­dów ter­ma­li­za­cji w emi­sji czą­stek nała­do­wa­nych z uży­ciem zmien­nych stożka świetl­nego w zde­rze­niach ultra­re­la­ty­wi­stycz­nych cięż­kich jonów
Tytuł angielski A study of the imprints of ther­ma­li­sa­tion on char­ged par­ticle emis­sion using light front varia­bles in ultra­re­la­ti­vi­stic heavy-ion col­li­sions
Rok 2020
Opiekun prof. dr hab. Teodor Sie­miar­czuk