Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases

Rok: 
2011
Autor: 
Bantsar Aliaksandr
Autor Aliaksandr Bantsar 
Tytuł polski Rozkłady klastrów jonizacyjnych tworzonych przez nisko-energetyczne elektrony i cząstki alfa na nanometrowym odcinku toru w gazach 
Tytuł angielski Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases
Rok 2011
Opiekun Professor M. Jaskóła